COPD

COPD is de afkorting voor de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Disease ofwel Chronische Obstructieve Longziekte. Het is een van de meest voorkomende longziektes, een uitademingsstoornis. Het is de verzamelnaam voor een aantal chronische ziektes van de luchtwegen. Bijvoorbeeld bronchitis en longemfyseem.

Bij COPD zijn delen van de luchtwegen steeds ontstoken. Daardoor raken ze blijvend beschadigd. Bij COPD heeft u moeite met ademhalen. U wordt kortademig en krijgt het benauwd.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaken van COPD zijn:

  • roken;
  • voor langere tijd werken in een omgeving waar veel stofdeeltjes van steen of metaal in de lucht zitten.

COPD komt meestal na het 40e levensjaar voor.

Het onderzoek

Een longziekte stellen we vast op basis van uw klachten en een longfunctie-onderzoek. 

De behandeling

Als de ziekte bij u wordt vastgesteld, wordt u behandeld door de longarts en de COPD-verpleegkundige.

In de meeste gevallen krijgt u inhalatiemedicijnen om de klachten te verminderen.

COPD en de logopedist

Een logopedist kan helpen zo goed mogelijk om te gaan met de longinhoud en de ademhaling daarop aan te passen.

Meer informatie over wat een logopedist voor u kan doen bij COPD, leest u op de website van de Vereniging voor Logopedie

logopedie.nl(https://www.logopedie.nl/kennis/copd/)

Wat kunt u zelf doen

Naast inhalatiemedicijnen (pufjes) kunt u ook zelf iets doen om zo weinig mogelijk klachten te hebben. 

Niet roken

Het belangrijkste is om niet te roken of te stoppen met roken. Stoppen met roken is moeilijk. Volgens onderzoek lukt dit het best als u hier hulp bij krijgt. Daarvoor kunt u terecht bij uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Goed eten en bewegen

Voor COPD is het ook heel belangrijk om goed te eten en te bewegen. Dit kan in de sportschool of bij de fysiotherapeut bij u in de buurt. Uw longarts of de COPD-verpleegkundige kan ook met u bespreken dat u revalideert in het ziekenhuis. Daar werkt een team van professionals samen om u zo goed mogelijk te begeleiden. Het team bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een diëtiste, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Natuurlijk zijn de longarts en de COPD-verpleegkundige ook betrokken. Het doel van de revalidatie wordt samen met u bepaald. Als de revalidatie afgerond is, raden we u aan door te gaan met trainen bij een fysiotherapeut bij u in de buurt.

Tips over voeding bij COPD, leest u in de folder Voeding bij COPD(https://ziekenhuisrivierenland.nlundefined).

Meer informatie over COPD vindt u op de website van het Longfonds.

Longfonds(https://www.longfonds.nl/longziekten/copd/wat-is-copd)