Ernstige bloedvergiftiging/ shock

Sepsis (bloedvergiftiging) is een ernstig ziektebeeld, waaraan mensen kunnen overlijden. Dit ziektebeeld kan plotseling ontstaan en iemand wordt in korte tijd ernstig ziek. Het is een infectie, meestal veroorzaakt door een bacterie dat door een ontsteking in de bloedbaan terecht is gekomen.

Shock is een syndroom waarbij de doorbloeding van lichaamsweefsels is verstoord, waardoor er een verzuring ontstaat van het lichaam en organen kunnen uitvallen. Als deze schade optreedt spreekt men van Multi Orgaan Falen (MOF). Hierbij kunnen meerdere organen hun functie niet meer goed uitoefenen. Dit heeft effecten op de urineproductie en dus ook op het kwijt raken van afvalstoffen, het ademen, de bloedstolling, de opname van voedingsstoffen etc.

Dit is een gevaarlijke situatie, omdat lichaamscellen kunnen afsterven. De behandeling van ernstige sepsis/septische shock is gericht op het vinden en bestrijden van de oorzaak en zorgen voor een doorbloeding van de weefsels. 

 

Symptomen

Ernstige sepsis/septische shock heeft gevolgen voor het hele lichaam. Symptomen kunnen zijn: snelle ademhaling, snelle hartslag, lage bloeddruk, koude rillingen, acuut veranderd bewustzijn, koorts of een te lage lichaamstemperatuur. 

Behandeling

De voorgeschiedenis van de ziekte is belangrijk om de oorzaak van de ernstige sepsis/septische shock te achterhalen en artsen en verpleegkundigen zullen u hierover vragen stellen. De situatie kan voor iedereen anders zijn.

Bij opname vindt er bloedonderzoek plaats en worden er kweken uit het bloed afgenomen om de verwekker op te sporen. Er wordt direct gestart met antibiotica en verder kunnen er kweken afgenomen worden van urine, slijm (sputum) en van eventuele wonden. 

Vervolgens wordt er een infuus in een groot bloedvat ingebracht. In eerste instantie worden er infuusvloeistoffen en medicijnen toegediend om de bloeddruk op peil te houden. Verder wordt er een lijn ingebracht voor continue bloeddrukbewaking, een katheter voor de afvoer van urine en een maagsonde voor het afvoeren van maagsappen of voor het starten van voeding als de situatie dat toelaat. Meestal gaat een patiënt aan de beademing, omdat hij/zij te ziek is om zelf goed te ademen. In enkele gevallen vindt er aanvullend onderzoek plaats in de vorm van een echo of CT- scan.

Verloop op de Intensive Care

Patiënten met een ernstige sepsis/septische shock hebben infuusvloeistoffen en medicijnen nodig. Het gevolg is dat een patiënt gaat opzwellen. Dit kan soms erg indrukwekkend zijn, maar dit is tijdelijk.

In sommige gevallen functioneren de nieren niet of slecht, waardoor patiënten gedialyseerd moeten worden.

Er vindt dagelijks bloedonderzoek plaats en soms wordt er een foto gemaakt van hart en longen. Er zijn regelmatig gesprekken met de intensivist, dit is de arts van de Intensive Care. Als u een extra gesprek wilt, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige