Gynaecomastie

Bij mannen kan borstvorming ontstaan (gynaecomastie). De borstklier bij een man kan opzwellen. Dit kan als normaal worden beschouwd. Soms spelen andere factoren een rol. Bijvoorbeeld de bijwerking van een bepaald medicijn of een verandering in de hormoonproductie. Bij een man kan ook borstkanker ontstaan.