Jeugdreuma (JIA)

Jeugdreuma of Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is een van de bekendste auto-immuunziekten bij kinderen. Juveniel betekent dat de eerste symptomen vóór je zestiende levensjaar zijn ontstaan. Idiopathisch betekent dat onduidelijk is wat de oorzaak van de ziekte is. Jeugdreuma komt voor bij ongeveer 1 op de 1.000 kinderen. In Nederland hebben tussen de 2.000 en 3.000 kinderen jeugdreuma.

Symptomen

Voor de diagnose JIA moet er sprake zijn van een chronische gewrichtsontsteking die langer dan 6 weken duurt.  Pijn, stijfheid en vermoeidheidsklachten zijn veel voorkomende klachten. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Reuma Nederland: www.reumanederland.nl(https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/jeugdreuma/).

Deze informatie is afkomstig van Reuma Nederland.