Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen zijn problemen aan het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Een neurologische aandoening kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven en dat van uw naasten. Handelingen die eerst vanzelfsprekend waren, zoals aankleden, boodschappen doen, koken of het huishouden kosten meer moeite en energie of zijn soms niet meer mogelijk.

Symptomen

Als u een neurologische aandoening heeft, kunt u last hebben van verschillende ziekteverschijnselen. De klachten zijn afhankelijk van de plaats waar het zenuwstelsel is beschadigd. Naast lichamelijk klachten kunt u ook problemen ervaren op het gebied van het geheugen, denken, voelen en handelen.

Revalidatie Screeningspoli CVA

De gevolgen van een beroerte en de problemen die hierdoor ontstaan, worden vaak pas echt duidelijk als u weer thuis bent. Want het dagelijks leven thuis is anders dan in het ziekenhuis. U en uw naaste kunnen merken dat er moeite is met bewegen, emoties en het denken. Ook veranderingen in gedrag en karakter kunnen voor problemen zorgen en vragen bij u oproepen.

Om te voorkomen dat u of uw partner thuis 'vast' gaat lopen, is er bij ons een Revalidatie Screeningspoli CVA. Op deze polikliniek brengen we in kaart welke gevolgen u of uw ervaart en welke hulp en/of behandeling hiervoor mogelijk is.

Wanneer komt u naar de Revalidatie Screeningspoli CVA?

Meestal verwijst de neuroloog u door. Dit kan zijn na een opname in het ziekenhuis of na een poliklinische controle. Ook kunt u van de huisarts een verwijzing krijgen. Het gaat hierbij om relatief milde verschijnselen van uitval na een recente beroerte, waarbij niet eerder is gekozen voor klinische of poliklinische revalidatie.

Na de verwijzing heeft u op korte termijn een afspraak op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Vaak al binnen 2 weken. U heeft eerst een gesprek met de revalidatiearts en een week later met verschillende therapeuten.

  • Op www.spierziekten.nl(https://www.spierziekten.nl) leest u meer over de verschillende spierziekten die er zijn. 
  • De Hersenstichting(https://www.hersenstichting.nl/) (https://www.hersenstichting.nl/)zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.
  • Hersenletsel.nl(https://www.hersenletsel.nl/) is de vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. 
  • Beroerte op een jonge leeftijd? Lees meer op de website van Young Stroke Toolbox(https://www.youngstroketoolbox.nl/patienten)
  • Bekijk verschillende video's(https://www.youtube.com/playlist?list=PLO40XMbGdUtjo2G6PAZq0iW9k8d1ZEOkr) over niet-aangeboren hersenletsel van  Rijndam Revalidatie.