Oorsuizen

Tinnitus is een aandoening, waarbij mensen last hebben van oorsuizen. Mensen horen geluiden als ruisen, \ piepen, fluiten, hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of af en toe.

De informatie over Tinnitus is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Slechthorende (NVVS) gemaakt. 

Symptomen

Oorsuizen (tinnitus) komt voor bij ongeveer 1 miljoen Nederlands. Oorsuizen is het horen van geluiden, zoals ruisen, piepen of fluiten. Dat kan hard of zacht, hoog of laag, af en toe of onafgebroken zijn. Niemand anders hoort deze geluiden.

Van de 1 miljoen Nederlanders met oorsuizen heeft 10 procent veel last en bij enkele 10.000 mensen zijn de klachten zo erg dat het psychosociale problemen veroorzaakt. Een groot deel van deze groep leert omgaan met deze aandoening en kan weer functioneren in het maatschappelijke- en sociale leven. 

Oorzaken

De precieze oorzaak van tinnitus is vaak niet te achterhalen. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • langdurige blootstelling aan (te veel) lawaai
 • afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht.
 • als bijverschijnsel door andere aandoeningen
 • bijwerking van bepaalde medicijnen

Uw KNO-arts bepaalt samen met u of verder onderzoek naar mogelijk behandelbare oorzaken nodig is.

De medische behandelmogelijkheden van tinnitus zijn helaas nog zeer beperkt en hangen nauw samen met de mogelijke oorzaak. Als  uit onderzoek blijkt dat er medisch weinig of niets gedaan kan worden, betekent dat niet dat er geen behandeling mogelijk is.

Wat kunt u zelf doen

 • Laat u goed informeren en vertel het uw omgeving. Op internet kunt u veel informatie vinden. Die informatie kan u helpen om te begrijpen wat tinnitus is en hoe u ermee kunt omgaan. Vertel aan mensen in uw directe omgeving waar u last van heeft. 
 • Zoek afleiding en ontspanning. Uit ervaringen van mensen met tinnitus weten we dat afleiding en ontspanning helpt in het omgaan met tinnitus. Spanning en stress maken de klachten vaak erger. Probeer dit te vermijden. Ontspanningstechnieken kunnen hierbij helpen. 
 • Deel uw ervaringen. Er zijn meer mensen, die net als u tinnitus hebben. Horen hoe anderen met tinnitus omgaan, kan helpen om zelf een manier te vinden om met tinnitus om te gaan. U kunt hiervoor terecht bij de NVVS-Commissie 'Tinnitus en Hyperacusis'. De commissie bestaat uit ervaringsdeskundigen die:
  • informatie delen
  • voorlichtingsbijeenkomsten organiseren
  • een discussieforum op internet beheren
  • een netwerk van telefonische contacten bijhouden

Medicijnen en hulpmiddelen

Gevoelens van angst, wanhoop en zelfs depressie zijn bij (ernstige) tinnitusklachten heel begrijpelijk, maar kunnen het leren omgaan met tinnitus belemmeren. Medicijnen kunnen helpen om negatieve gevoelens meer onder controle te krijgen of om beter te kunnen slapen. Bespreek dit met uw KNO- of huisarts.

Hulpmiddelen

Bij chronische tinnitus zijn er verschillende hulpmiddelen, waarmee u de aanwezige geluiden meer naar de achtergrond van uw bewustzijn kunt verplaatsen.Overleg altijd met uw KNO-arts of een Audiologisch Centrum over de aanschaf van dit soort hulpmiddelen.

 • Hoortoestel(len)
  Hoortoestellen versterken spraak- en omgevingsgeluid, waardoor de tinnitus wordt teruggedrongen. De effectiviteit hangt af van de zwaarte van het gehoorverlies en de aard en ernst van de tinnitus.
 • Tinnitusmaskeerder
  Een tinnitusmaskeerder lijkt uiterlijk op een hoortoestel en geeft ruis die bepaalde soorten tinnitus (meestal hoge pieptonen) draaglijker maken. Bij sommige mensen kan de maskeerder het verstaan van spraak moeilijker maken. De gebruiker kan zelf het volume van de ruis instellen.
 • Tinnitusinstrument
  Dit is een combinatie van hoortoestel en tinnitusmaskeerder, bedoeld voor mensen met een zwaar tot zeer zwaar gehoorverlies. De gebruiker kan zelf de versterking van het toestel en het volume van de ruis instellen.
 • Tinnitusrevalidatie
  Als u veel last hebt van tinnitus kan de KNO-arts u verwijzen naar een Audiologisch Centrum voor gehoorrevalidatie en/of tinnitusrevalidatie. Ook is bij organisaties voor geestelijke gezondheidszorg tinnitusrevalidatie mogelijk. Revalidatieprogramma’s zijn gericht op het leren omgaan met tinnitus.
 • Alternatieve geneeswijzen
  Er zijn veel oorzaken van tinnitus waarbij de reguliere geneeskunde niet echt hulp kan bieden. Dit geldt ook voor de alternatieve geneeskunde, zoals homeopathie, acupunctuur en geluidstherapie. Toch zijn er mensen, die na behandeling met alternatieve therapieën aanmerkelijk minder last hebben van hun tinnitus. Resultaten zijn en blijven echter zeer individueel.

Organisaties voor informatie, hulp en begeleiding

 • Tinnitusloket
  Voor acute hulp of vragen over tinnitus kunt u gratis terecht bij het tinnitusloket. Dit is een landelijk loket waar men op de hoogte is van alle hulp en begeleidingsmogelijkheden en u kan doorverwijzen: 0800 84 66 48 87.
 • Bij de stichting Hoormij - NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) zijn meerdere nuttige websitepagina’s te bezoeken: Alles over tinnitus(https://www.stichtinghoormij.nl/nl-nl/tinnitus/alles-over-tinnitus)