Osteopenie en/of osteoporose

Vanaf de geboorte tot de jong volwassenheid neemt de botmassa voortdurend toe. Tussen het 25e en 35e levensjaar bereikt de botmineraaldichtheid zijn maximum. Na het 35e levensjaar neemt de botdichtheid gemiddeld met 1% per jaar af. Bij vrouwen daalt de eerste 5-10 jaar na de menopauze de botdichtheid relatief sterk
(3-5% per jaar) door het wegvallen van oestrogenen. Daardoor kan binnen 5 jaar wel 20% van de botmassa verloren gaan. Mannen verliezen na hun 75e jaar uiteindelijk 20-30% van hun botmassa en vrouwen soms wel tot 50%. Hoe minder botmassa hoe kwetsbaarder het bot wordt. Er zijn twee begrippen die gebruikt worden om aan te geven dat de hoeveelheid botmineraal in de botten is afgenomen: osteopenie en osteoporose.

Lees meer in de folder

Meer informatie leest u in de folder Osteopenie en/of osteoporose(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/3xvjz5wo/155199_osteopenie-en-of-osteoporose.pdf)