Spataderen

Onder spataderen wordt verstaan iedere abnormale verwijding van een ader. Aderen zijn bloedvaten die zorgen voor de terugstroom van het bloed naar het hart. 

Symptomen

In het algemeen wordt pas over spataderen gesproken wanneer aan de benen duidelijke zichtbare blauwe en verdikte of voelbare wat kronkelig verlopende aderen aanwezig zijn. Spataderen komen meestal aan de benen voor, maar in principe kunnen zij ook op een andere plaats in het lichaam ontstaan.