Voetproblemen bij diabetes mellitus

Voetproblemen en voet- en teenafwijkingen komen veel voor bij diabetes mellitus en worden ook wel diabetische voetproblematiek genoemd.

Symptomen

Verwondingen aan de voet  worden door een verminderd gevoel ind e voeten niet of te laat opgemerkt. Een wond kan gaan ontsteken en zweren. Als voetinfecties verwaarloosd of onvoldoende behandeld worden, kan dit op langere termijn leiden tot ernstige complicaties waarvoor soms een  amputatie noodzakelijk is.

Oorzaken

Door diabetes kunnen bloedvaatjes beschadigd raken, waardoor het bloed minder goed door de benen en voeten stroomt. Ook kunnen zenuwen beschadigd raken (neuropathie) waardoor het (beschermende) gevoel in de voeten vermindert. 

Wat kunt u zelf doen

Vroegtijdige intensieve wond- en voetbehandeling voorkomt onnodige complicaties. Hiervoor werkt de revalidatiearts nauw samen met de vaatchirurg, wondverpleging en orthopedisch schoentechnicus in een diabetes voetenteam.

Vraag bij twijfel over een wond aan uw voet advies aan uw behandelend arts. Mocht een voetwond langer dan 2 weken bestaan, is meestal een verwijzing naar het 'diabetes voetenteam' van het ziekenhuis wenselijk.