Bij polikliniek Anesthesiologie wordt anesthesie oftewel verdoving gegeven aan patiënten voor een operatie of een ander onderzoek dat pijn kan veroorzaken. De medisch specialist die de verschillende vormen van verdoving toepast is de anesthesioloog. De anesthesioloog houdt zich bezig met de pijnbestrijding en zorg van de patiënt rondom de operatie. De operatie vindt plaats op het operatiekamercomplex.

Pre-operatieve screening

Voor een operatie breng je ook altijd een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie voor een pre-operatieve screening. Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt voorbereid op de operatie. De anesthesioloog bekijkt of er aanvullende onderzoeken of maatregelen nodig izjn voordat u geopereerd mag worden. 

Door wie wordt u geholpen?

  • Anesthesioloog
  • Anesthesiemedewerker
  • Recoveryverpleegkundige
  • Polikliniekassistent
  • Medisch secretaresse

Samenwerkingen

Anesthesiologie werkt samen met alle specialismes op het operteratiekamercomplex. Bij sedatie (het verlagen van het bewust zijn van een patiënt) werkt de afdeling samen met Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde en Cardiologie.