Diabetespolikliniek

Bij de Diabetespolikliniek wordt u geholpen als u diabetes mellitus heeft. Diabetes mellitus noemen we ook wel ‘suikerziekte’.

061Rd Ziekenhuisrivland030418

Welkom bij de Diabetespolikliniek. Via uw huisarts wordt u doorverwezen naar ons diabetesteam voor de behandeling van uw diabetes mellitus (suikerziekte). Om uw diabetes zo goed mogelijk te regelen en de kans op bijkomende problemen te verkleinen, komt u bij de Diabetespolikliniek op controle.

Begeleiding

Starten met het behandeltraject

U heeft eerst een afspraak met de internist. De internist beoordeelt uw gegevens van het laboratorium en stelt daarna een behandelplan op. Hierna heeft u een afspraak met de diabetesverpleegkundige en de diëtist. Samen met u bespreken zij het behandelplan.

Na drie maanden heeft u weer een afspraak bij de internist. Tijdens dit gesprek bespreekt de internist het doel dat u wilde bereiken en het effect van de behandeling tot nu toe.

Vervolgtraject

Na de eerste drie maanden start u met het vervolgtraject. Het kan zijn dat u terug wordt verwezen naar de huisarts. Of dat u verder wordt begeleid door het diabetesteam van ons ziekenhuis. De verwijzing kan zijn voor onder andere:

  • uitleg over zelfcontrole en zelf insuline spuiten
  • starten met insulinetherapie
  • overstappen naar insulinepomptherapie
  • overstappen naar een andere therapie
  • het gebruik van een glucosesensor
  • begeleiden van zwangerschapsdiabetes
  • voetscreening (de standaard is 1 keer per jaar)

Begeleiding bij bovenstaande therapieën gebeurt 4 keer per jaar of vaker op de polikliniek. Daarnaast kunt u iedere werkdag bellen of uw vraag stellen aan de diabetesverpleegkundigen via een E-consult in MijnZR. 

Tijdens uw afspraak op de diabetespolikliniek bespreken de diabetesverpleegkundigen uw bloeduitslagen. Ook kijken ze naar eventuele verbeterpunten. Daarnaast controleren ze uw bloeddruk en wordt er jaarlijks een voetscreening gedaan. Wanneer het nodig is, overleggen de diabetesverpleegkundigen met uw internist.

Contact met diabetesverpleegkundigen

Wilt u een afspraak maken met de diabetesverpleegkundigen? Dat kan via de polikliniek Interne geneeskunde. Bel naar 0344 64 40 53.

U kunt ook een e-consult aanvragen via MijnZR of bellen naar het telefonisch spreekuur.

Telefonisch spreekuur (0344 67 44 78)

Maandag tot en met vrijdag
Van 8.45 uur tot 9.45 uur in de ochtend
Van 13.30 uur tot 14.30 uur in de middag