Eerste Hart Hulp

Eerste harthulp is voor de eerste (spoedeisende) opvang van mensen van wie gedacht wordt dat zij hartklachten hebben.

061Rd Ziekenhuisrivland030418

Welkom bij de Eerste Hart Hulp. Op de Eerste Hart Hulp komen mensen die zijn gestuurd door een huisarts of ambulancedienst. Zij zijn onwel geworden of hebben klachten, zoals pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen. Deze klachten kunnen van het hart komen.

Verloop Eerste Hart Hulp

Een overzicht van de stappen die u doorloopt.

 • Een verpleegkundige vraagt aan u of een naaste wat uw klachten zijn. 
 • U wordt aangesloten op een monitor. Zo bewaken en controleren we uw hartritme. 
 • Er wordt een hartfilmpje gemaakt. Dit noemen we ook wel een ECG. 
 • We controleren uw bloeddruk. Ook nemen we bloed af voor bloedonderzoek.
 • Soms maken we een foto van uw hart en longen en/of krijgt u een infuusnaald. 
 • De arts-assistent vraagt naar uw medische voorgeschiedenis. De arts-assistent doet ook een lichamelijk onderzoek. 
 • De arts-assistent bepaalt de voorlopige oorzaak van uw klachten. Dit doet de arts-assistent in overleg met de cardioloog. 
 • Er wordt een behandelplan gemaakt. 
 • Op de Eerste Hart Hulp blijft u nuchter. Dat betekent dat u niet mag eten en drinken. Dat is soms nodig voor een onderzoek. De dokter bepaalt of u mag eten en/of drinken.  

Uw verblijf op de Eerste Hart Hulp

 • De arts-assistent en de verpleegkundige geven u meer informatie over het vervolg van uw verblijf op de Eerste Hart Hulp. 
 • Het kan zijn dat er gestart wordt met het geven van medicijnen. Het kan zijn dat u een infuus krijgt of dat u tabletten moeten slikken.  
 • Soms krijgt u na een paar uur een nieuw bloedonderzoek. 
 • Soms is er verder onderzoek nodig. U krijgt bijvoorbeeld een echo van het hart of een inspannings-ECG (hartfilmpje) op een  hometrainer. Dit noemen we ook wel ergometrie.  
 • Als het nodig is, kijkt een dokter van een ander specialisme mee. 
 • LET OP: Krijgt u tijdens uw verblijf pijn op de borst? Wordt u benauwd? Of verergeren uw klachten? Meld dit meteen. Zo kunnen we direct actie ondernemen. 

Vervolg op behandeling

Na uw verblijf op de Eerste Hart Hulp zijn er verschillende dingen mogelijk:  

 1. U mag naar huis. Het kan zijn dat u een vervolgafspraak krijgt bij een cardioloog. U kunt ook een afspraak meekrijgen voor een onderzoek.  
 2. U wordt opgenomen op de afdeling Cardiologie, de Hartbewaking of op een afdeling van een ander specialisme.  
 3. U gaat met spoed naar het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein voor een onderzoek of (dotter)behandeling. 

Uw huisarts krijgt informatie over uw verblijf op de Eerste Hart Hulp.

De contactpersoon

Het is voor ons heel fijn als u één persoon aanwijst als contactpersoon. Wij geven alle informatie over u dan aan deze persoon. Zo zorgen we ervoor dat uw persoonlijke informatie altijd bij de juiste persoon terecht komt.  
 
De contactpersoon kan ook altijd vragen hoe het met u gaat. Ook kan de contactpersoon uw familie en andere mensen die belangrijk voor u zijn op de hoogte houden.

Samenwerkingen

De Eerste Hart Hulp werkt samen met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.