Op de Eerste Hart Hulp (EHH) komen mensen die zijn ingestuurd door een huisarts of ambulancedienst. Zij zijn onwel geworden of hebben klachten, zoals pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen. Deze klachten kunnen misschien afkomstig zijn van het hart.

Verloop op de EHH

 • Een verpleegkundige vraagt naar uw klachten.
 • U wordt aangesloten aan een monitor. Dit is om uw hartritme te bewaken en te controleren.
 • Er wordt een hartfilm (ECG) gemaakt.
 • Uw bloeddruk wordt gecontroleerd en er wordt bloed afgenomen voor bloedonderzoek.
 • Soms wordt er een foto gemaakt van hart en longen en/of krijgt u een infuusnaald.
 • De arts-assistent vraagt naar uw medische voorgeschiedenis en doet een lichamelijk onderzoek.
 • De arts-assistent bepaalt de voorlopige oorzaak van uw klachten (diagnose). Dit gebeurt in overleg met de cardioloog.
 • Er wordt een behandelplan gemaakt.
 • Op de EEH blijft u nuchter. De arts bepaalt of u mag eten of drinken. Soms moet iemand nuchter blijven voor een onderzoek of een behandeling.

Vervolg verblijf EHH

De arts-assistent en de verpleegkundige geven u meer informatie over het vervolg van uw verblijf op de EHH.

 • Afhankelijk van uw situatie start u met medicatie via een infuusnaald of tabletten.
 • Soms krijgt u opnieuw een bloedonderzoek na een aantal uren.
 • Soms volgt er verder onderzoek. U krijgt bijvoorbeeld een echo van het hart of een inspannings-ECG op een hometrainer (ergometrie).
 • Als het nodig is kijkt een specialist van een ander specialisme mee.
 • Krijgt u tijdens uw verblijf pijn op de borst, benauwdheid of verergeren uw klachten? Meld dit alstublieft meteen, zodat wij direct actie kunnen ondernemen.

Stoppen behandeling EHH

Na uw verblijf op de EHH zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U mag naar huis. U krijgt eventueel een vervolgafspraak bij een cardioloog. U kunt een afspraak mee krijgen voor een onderzoek.
 • U wordt opgenomen op de afdeling Cardiologie, Hartbewaking of op een afdeling van een ander specialisme.
 • U gaat met spoed naar het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein voor een onderzoek of (dotter)behandeling. Uw huisarts ontvangt informatie over u verblijf op de EHH.

De contactpersoon

Het is prettig als u één persoon aanwijst als contactpersoon en woordvoerder namens de familie. Wij geven de informatie over u dan aan deze contactpersoon. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonlijke informatie altijd bij de juiste persoon terechtkomt. De contactpersoon kan ook altijd vragen hoe het met u gaat. Ook kan hij of zij de familie en andere mensen die belangrijk voor u zijn op de hoogte houden.

Vragen

Het is belangrijk dat u, uw familie en uw bezoek tevreden zijn over de behandeling op de Eerste Hart Hulp. Heeft u vragen, wensen of klachten, dan kunt terecht bij de verpleegkundige van onze afdeling.