Zorgnetwerken

Chronisch ZorgNet

Voor fysiotherapie bij chronische aandoeningen zoekt u via Chronisch ZorgNet een gespecialiseerd fysiotherapeut of oefentherapeut bij u in de buurt. 

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Om dit voor elkaar te krijgen werken fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en diverse andere zorgverleners samen met de neuroloog om uw behandeling zo goed mogelijk vorm te geven.

Ziekenhuis Rivierenland is als gespecialiseerd zorgverlener aangesloten bij dit netwerk. Ook binnen Ziekenhuis Rivierenland zijn er fysiotherapeuten aangesloten bij ParkinsonNet. Behandeling kan op verwijzing van de neuroloog zowel individueel als in een groep plaats vinden.

MS Zorg Regio Tiel                   

MS Zorg regio Tiel is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met Multiple Sclerose (MS) en hun naasten. De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.  In dit netwerk werken de volgende zorgverleners (zowel in de 1e als 2e lijn) uit de regio samen:

 • neurologen
 • verpleegkundigen
 • revalidatieartsen
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • fysiotherapeuten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • psychologen
 • diëtisten 

Alle zorgverleners van het Netwerk hebben hiertoe scholing en trainingen gehad en blijven zich inzetten om hun kennis en kunde optimaal te houden.

Voor welke klachten kunt u bij de fysiotherapeut terecht?

 • verbeteren van kracht en conditie
 • aanleren van transfers (gaan zitten, staan, van bed naar stoel, verplaatsen, etc.)
 • looppatroon verbeteren
 • nabehandeling van botox injectie
 • intrainen van orthopedische schoenen
 • intrainen van ortheses
 • leren omgaan met chronische pijnklachten
 • ontspanning
 • leren omgaan met chronische vermoeidheid