Geriatrie (Ouderengeneeskunde)

Ouderengeneeskunde is het specialisme voor onderzoek en behandeling van oudere patiënten. U kunt bij de geriater terecht met problemen en ziektes die (vaak) samenhangen met het ouder worden. Daarbij kunt u denken aan: problemen met lopen en vallen, chronische ziekten, incontinentie voor urine, vergeetachtigheid, eenzaamheid, somberheid of verwardheid.

De geriater houdt zich bezig met het voorkomen en behandelen van ouderdomsziektes. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Bij oudere mensen kunnen ziektes zich anders voordoen dan bij jongeren. Vaak ontstaan al snel ernstige en/of meerdere verschijnselen. Het is dan niet direct duidelijk wat de oorzaak is. Soms kan zelfs een heel kleine verandering zoals een blaasontsteking of medicijnverandering het functioneren van een oudere sterk verslechteren.

Geriatrische ziektes zijn:

  • geheugenproblemen
  • acute verwardheid, delier
  • vallen
  • loopstoornis
  • duizeligheid 
  • wegrakingen of korte bewusteloosheid
  • somberheid, depressie
  • afvallen, ondervoeding
  • incontinentie
  • niet meer voor zichzelf kunnen zorgen

Afspraak maken

U kunt een iedere werkdag een afspraak maken tussen 8.30 en12.00 uur en 13.00 en 16.30 uur. We zijn te bereiken op (0344) 67 41 40. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost.

Nuttige links