De klinische geriatrie is het specialisme in het ziekenhuis dat gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van kwetsbare oudere patiënten. Gezien de vergrijzing in Nederland is het goed dat er een specialisme is dat zich inzet voor goede zorg voor een kwetsbare populatie. Bij oudere mensen kunnen ziektes zich anders voordoen dan bij jongeren. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen leidend tot achteruitgang in het functioneren. Daarbij ontstaan snel ernstige en/of meerdere verschijnselen, waardoor het soms onduidelijk kan zijn wat precies bijdraagt aan de achteruitgang. Soms kan zelfs een kleine verandering, zoals een blaasontsteking of medicijnverandering, het functioneren van een oudere patient sterk verslechteren.

 

De klinisch geriater heeft niet alleen aandacht voor lichamelijke problemen van een patiënt, maar juist voor de oudere patiënt in zijn/haar geheel waarbij ook naar psychische, sociale problemen en naar eventuele zorgproblemen thuis gekeken wordt. Vrijwel elk specialisme in het ziekenhuis heeft te maken met de zorg voor oudere patiënten. Zeker bij een kwetsbare oudere patiënt is daar extra aandacht en expertise voor nodig. De klinische geriatrie in Ziekenhuis Rivierenland heeft een algemene polikliniek, een geheugenpolikliniek (in samenwerking met de neurologie/psychologie) en een valpolikliniek (in samenwerking met de fysiotherapie). Het geriatrieteam kan door de hoofdbehandelaar ook betrokken worden bij kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen voor vragen over bijvoorbeeld delieren (acute verwardheid), multi-problematiek, onbegrepen functionele achteruitgang of traag ziekteherstel.
U kunt bij de geriater terecht met problemen en ziektes die (vaak) samenhangen met het ouder worden. Daarbij kunt u denken aan:
  • Mobiliteitsproblemen en vallen
  • Duizeligheid en/of wegrakingen
  • Geheugenproblematiek
  • Stemmingsproblematiek
  • Delier ofwel acute verwardheid
  • Onverklaarde achteruitgang in het functioneren en kwetsbaarheid
  • Onbegrepen gewichtsverlies
  • Incontinentie voor urine
  • Polyfarmacie, ofwel het gebruik van veel verschillende medicijnen
  • Een of meerdere van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen 

Afspraak maken

U kunt worden verwezen door uw huisarts of een andere specialist. Voor meer informatie over deze afspraak kunt u iedere werkdag contact opnemen met de polikliniek tussen 8.30 en 12.00 uur en 13.00 en 16.30 uur. We zijn te bereiken op (0344) 67 41 40. Buiten openingstijden of bij dringende problemen kunt u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Nuttige links

Valerio4Ever

Als je anno nu wordt geboren, heb je een levensverwachting van ruim honderd jaar. Maar wie zegt dat het leven daar moet stoppen? Kunnen we niet veel ouder worden? In Valerio4Ever zoekt Valerio antwoord op deze vraag met behulp van ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Want met de juiste voeding, beweging en techniek kan de mens duizend jaar oud worden. Maar willen we dat ook? Bekijk de filmpjes.