Wanneer u als vrouw klachten heeft met betrekking tot de geslachtsorganen dan is de gynaecoloog verantwoordelijk voor het onderzoek, het stellen van de diagnose en de eventuele behandeling van uw klacht. In samenwerking met de andere collega’s zorgt de gynaecoloog ervoor dat u deskundig en adequaat geholpen wordt en dat u goed voorgelicht en begeleid wordt tijdens het zorgtraject.

Gynaecologie is een breed specialisme. De gynaecoloog behandelt onder andere aandoeningen van de vrouwelijke voortplantingsorganen, vruchtbaarheidsproblemen, menstruatieproblematiek, ongewenst urineverlies bij de vrouw, overgangs- en osteoporoseproblemen en seksualiteit.

U brengt een bezoek aan de polikliniek Gynaecologie als u een afspraak heeft met een van de gynaecologen, de physician assistant (PA) of een van de (tweedelijns) verloskundigen. U komt op onze polikliniek voor uw eerste afspraak, voor een controle of een kleine ingreep. Voorbeelden van behandelingen zijn: anticonceptie of andere behandeling met medicatie, bekkenbodemoperatie, kijkoperatie via buikwand of via de vagina, sterilisatie (bij de vrouw), baarmoederverwijdering, behandeling van de baarmoedermond, behandelingen in de baarmoeder, behandeling bij verzakkingen en behandeling van klachten aan de uitwendige geslachtsorganen. U kunt ook tijdens uw zwangerschap een van onze gynaecologen of verloskundigen nodig hebben.

Op de polikliniek Gynaecologie kunt terecht voor onder andere de volgende onderzoeken:

  • in-en uitwendig onderzoek
  • echoscopie
  • laboratoriumonderzoek
  • (therapeutische) hysteroscopie
  • uitstrijkjes
  • colposcopie
  • bekkembodemonderzoek
  • prenatale diagnostiek

Nuttige links