Hartfalenpolikliniek

De Hartfalenpolikliniek is er voor mensen die een verminderde pompfunctie van het hart hebben.

Cardiologie

Welkom bij de Hartfalenpolikliniek. Deze polikliniek is een onderdeel van de polikliniek Cardiologie. De begeleiding wordt gedaan door verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in hartfalen. Zij informeren over en begeleiden u in het omgaan met hartfalen. U kunt hierbij denken aan:

  • Uitleg over wat hartfalen is
  • Uitleg over symptomen bij hartfalen
  • Leven met hartfalen en leefgewoonten
  • Informatie over dieet en vochtgebruik
  • Belangrijke medicijnen bij hartfalen
  • Controle van bloeddruk, hartslag en gewicht
  • Controle van nierfunctie

Naast de afspraken op de Hartfalenpolikliniek krijgt u ook controles bij uw eigen cardioloog.

Wat is hartfalen?

Hartfalen is een verzamelnaam voor aandoeningen van het hart, die ertoe leiden dat het hart onvoldoende zijn pompfunctie kan uitvoeren. Meestal is  de oorzaak hiervan een verzwakte hartspier. De hartspier kan verzwakt zijn doordat u een hartinfarct heeft gehad, maar dit verzwakken van de hartspier kan ook een andere oorzaak hebben.

Vaak merkt u in het begin niets van deze verzwakte hartspier. Langzaamaan ontstaan er klachten. De meest voorkomende klachten zijn: vermoeidheid, benauwdheid of kortademigheid en het ontwikkelen van dikke enkels en benen.

Wanneer u hartfalen heeft, betekent dit dat u zich aan een aantal leefregels moet houden. Daarnaast brengt hartfalen heel 
andere problemen met zich mee. Mogelijk bent u niet meer in staat uw dagelijkse activiteiten uit te blijven voeren. Activiteiten die vroeger weinig moeite kostten, kunt u soms niet meer. Vermoeidheid en kortademigheid leiden soms tot een beperking van sociale activiteiten.

Hartfalen heeft ook gevolgen voor uw partner, kinderen of naasten. Zij nemen vaak als eerste taken van u over en maken zich soms meer zorgen dan dat u dat doet. Hierdoor kunnen binnen relaties spanningen ontstaan. Iedereen zal anders reageren op de diagnose hartfalen. Niet iedereen kan in het dagelijks leven de flexibiliteit opbrengen om op een goede manier met problemen om 
te gaan. We bespreken dit met u op de Hartfalenpolikliniek. 

Er wordt geprobeerd u de hulp te geven die het beste bij uw situatie past. Soms vragen we ook de hulp van een maatschappelijk werker of een psycholoog. 

Begeleiding

Het hebben van hartfalen kan een behoorlijke impact op uw leven hebben. Het is belangrijk aandacht te hebben voor gezonde voeding, beweging en uw geestelijke gezondheid. We bieden u daarbij ondersteuning als dat nodig is.

Het is mogelijk gesprekken te hebben met een maatschappelijk werker of psycholoog. U kunt ook deelnemen aan een beweegprogramma op de afdeling Fysiotherapie. De fysiotherapeut kan samen met u een trainingsprogramma opstellen gericht op uw dagelijkse activiteiten en uithoudingsvermogen.

De Hartfalenpolikliniek bestaat dus uit een heel team van medewerkers die gespecialiseerd zijn in hartfalen. Het team bestaat uit: cardiologen, hartfalenverpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, een diëtist, een maatschappelijk werker, fysiotherapeuten en een psycholoog. Deze medewerkers werken goed samen en overleggen regelmatig met elkaar over de ontwikkelingen in uw situatie. 

Uw eerste afspraak is met de hartfalenverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Deze zorgt dat alles goed op elkaar wordt afgestemd. 

Voeding

Naast de hartfalenverpleegkundigen of verpleegkundig specialist heeft u ook minimaal één afspraak bij de diëtist.

Gezonde voeding is erg belangrijk bij hartfalen. Minder gebruik van vocht en zout is een belangrijk onderdeel van de behandeling van hartfalen. 
Daarnaast kan de diëtist uw vragen over gezonde voeding bij hartfalen beantwoorden. 

Aandoeningen