Hartrevalidatie

Op deze afdeling vindt hartrevalidatie plaats. Het poliklinische hartrevalidatieprogramma van Ziekenhuis Rivierenland is een behandelprogramma na een hartinfarct, hartoperaties en dotteren. Dit helpt bij het herstel en geeft weer vertrouwen in het lichaam. 

Hoe start de hartrevalidatie?

Tijdens uw ziekenhuisopname, wanneer u een hartinfarct of hartoperatie hebt gehad, maakt de coördinator hartrevalidatie een afspraak met u. Indien u gedotterd bent, neemt de coördinator telefonisch contact met u op.

Waaruit bestaat het programma?

Gedurende 6 of 8 weken wordt u door verschillende behandelaren begeleid. Zij helpen u bij het opbouwen van uw conditie, het terug krijgen van uw zelfvertrouwen, opnieuw uw grenzen leren kennen, het hervatten van dagelijkse activiteiten en het verminderen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

De verschillende behandelaren zijn de cardioloog, de fysiotherapeut, de diëtist, de medisch maatschappelijk werker en de medisch psycholoog. De coördinator hartrevalidatie zal het hele proces begeleiden. De eerste 2 weken bestaan uit voorlichting gecombineerd met ontspanningsoefeningen en fietstraining. Daarna wordt de revalidatie vervolgd met een trainingsprogramma op maat.