Kinderen op bezoek op de Intensive Care

Als een ouder of familielid op de Intensive Care (IC) ligt, is dat een spannende tijd voor kinderen die veel vragen oproept. Het is voor hen belangrijk om te weten wat er aan de hand is en hoe ze hiermee om moeten gaan. Vaak hebben kinderen goed door dat er iets speelt maar begrijpen ze niet altijd wat dat precies is. Een ernstig zieke ouder of zelfs het overlijden van een ouder leidt tot verlies en rouw.

Tips tijdens het bezoek op de IC

  • Ga bij voorkeur zelf met uw kind op bezoek. Wanneer dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat er een andere volwassene mee gaat, die voor het kind vertrouwd is. Laat kinderen nooit alleen op bezoek gaan.
  • Leg uit wat het kind ziet; welke slangetjes zijn waarvoor? Eerlijke uitleg helpt.
  • Vertel dat het kind jullie naaste gewoon mag aanraken of een kus mag geven. Ook kan uw kind gewoon praten tegen de patiënt in het ziekenhuisbed.
  • Geef uw kind de ruimte om vragen te stellen.
  • Maak het bezoek niet te lang. Voor jonge kinderen kan zelfs 5 – 10 minuten al voldoende zijn.
  • Respecteer de wensen van uw kind. Als hij de kamer weer wil verlaten is dit goed, ook zijn eigen dingen oppakken op de kamer van de patiënt zoals bv. spelen, huiswerk, is prima.
  • Bespreek het bezoek na afloop thuis altijd na met uw kind. Zo kunt u checken of uw kind alles goed gezien/begrepen heeft en er geen misverstanden ontstaan.
  • Alertheid is vereist bij infectieziekten, denk hierbij aan griep, diarree, waterpokken ed. Als er in de omgeving van uw kind (op school, crèche, thuis etc.) infectieziekten heersen of uw kind is zelf ziek, dan verzoeken wij u dit te melden bij de verpleegkundige of arts. In overleg bespreken we of bezoek mogelijk is. Patiënten in een ziekenhuis hebben een groter risico om van een “gewone kinderziekte’’ ernstig ziek te worden. Soms zijn extra maatregelen rondom het bezoek nodig om besmetting te voorkomen.

Tips in het contact met uw kind

Vertel wat er aan de hand is
Wees eerlijk in uw uitleg
Respecteer de wensen van uw kind
Luister en kijk naar je kind
Vast ritme
Betrek bekenden erbij
Informeer school/kinderdagverblijf.buitenschoolse opvang
Vertrouwenspersoon voor uw kind
Hulp inschakelen
Het allerbelangrijkste: laten zien dat u van uw kind houdt

Wanneer niet op bezoek?

Als uw kind zelf duidelijk aangeeft niet op bezoek te willen, respecteer dan de keuze van uw kind . Wellicht komt er een later moment waarop uw kind aangeeft wél op bezoek te willen. Soms is het beter om een bezoek uit te stellen tot een later moment bv. in gevallen van (ernstige) verminking of wanneer uw naaste er heel anders uitziet dan normaal.