Endocrinologie

Een endocrinoloog behandelt patiënten die een afwijking hebben in de hormoonhuishouding of de stofwisseling. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een ziekte van de schildklier, hypofyse, bijnier of een andere hormoonproducerend orgaan.

Onderzoek

Meestal is bloed- en/of urineonderzoek nodig om de oorzaak van een hormoon- of stofwisselingsziekte op te kunnen sporen. Soms zijn aanvullende röntgenfoto’s of scans nodig. Het kan ook zijn dat we u kortdurend opnemen om speciale testen te kunnen uitvoeren om te onderzoeken wat de oorzaak van uw ziekte is.

Behandeling

Een behandeling kan bestaan uit medicijnen die bepaalde hormonen vervangen of juist de aanmaak van bepaalde hormonen afremmen. Een enkele keer is een operatieve ingreep noodzakelijk.

Nuttige links