Oncologie

Een internist die zich in kanker heeft gespecialiseerd, heet een (medisch) oncoloog. Een oncoloog concludeert op basis van onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van kanker, bepaalt de juiste behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie en is voor u de vraagbaak voor alles wat u bezig houdt rondom uw behandeling. De oncoloog kijkt ook naar uw familie, als verondersteld wordt dat er mogelijk een erfelijke oorzaak is voor uw ziekte. U kunt dan verwezen worden naar de klinisch geneticus.

Tegenwoordig zijn er veel (nieuwe) behandelingen tegen kanker zoals nieuwe soorten chemotherapie, hormonale therapie en immunotherapie. Voor alle soorten van kanker kunt u terecht bij de oncoloog in Ziekenhuis Rivierenland. Mocht de voorgestelde behandeling niet in Tiel kunnen plaatsvinden dan zal de oncoloog u naar een ander gespecialiseerd ziekenhuis verwijzen.

Onderzoek en behandeling

Om vast te kunnen stellen of kanker inderdaad de oorzaak is van de klachten die u ervaart, doet de oncoloog vaak aanvullende onderzoeken. Vaak zal er een CT scan van uw lichaam gemaakt worden of een PET scan. Om tot een goede diagnose te komen moet er meestal een punctie plaatsvinden van de gevonden afwijkingen om na te gaan welke vorm van kanker het is. Daarna wordt het behandelvoorstel met u besproken. De voorgestelde behandeling wordt tevoren in een multidisciplinair overleg besproken met andere medisch specialisten zoals bijvoorbeeld chirurg, radiotherapeut en specialisten uit een academisch ziekenhuis.

Nuttige links