Verpleegafdeling Kind & Jeugd

Op de Verpleegafdeling Kind & Jeugd (B5) worden kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar verpleegd voor allerlei zorgvragen. De kinderen worden verpleegd op één- of meerpersoonskamers in een kindvriendelijke omgeving door gediplomeerde kinderverpleegkundigen, ondersteund door leerlingverpleegkundigen en een paramedisch team. Ouders hebben de mogelijkheid 24/7 bij hun kind aanwezig te zijn en te ondersteunen in de zorg voor hun kind. Ook liggen er op de afdeling kraamvrouwen met hun pasgeboren baby en is er een dagbehandeling waar kinderen terecht kunnen voor (kleine) operatieve ingrepen of onderzoeken.

Patiënten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, welkom voor opname wanneer de patiënt is doorverwezen door huisarts en door een (kinder-) arts is gekeken welke zorg nodig is.
Buiten de kantoortijden kan er contact opgenomen worden met de Huisartsenpost. Na beoordeling kan eventueel een verwijzing naar Spoedeisende Hulp volgen. 

Ziekten

Voor welke ziekten komen patiënten op de Verpleegafdeling Kind & Jeugd? 

 • Babyunit: prematuriteit, dysmaturiteit, hyperbilirubinemie, slechte start, slecht drinken, observatie;
 • Boxenunit: infectieziektes (bv. braken/diarree virussen), observatieopnames (bv. veel huilen);
 • Zalenunit: observatieopnames (bv. bij niet lichamelijk verklaarde klachten), astma, dyspnoe, kinderen met ontstekingsklachten, kinderen die behandeld worden voor de gevolgen van een ongeluk.

Behandelingen

Voor welke behandelingen komen patiënten op de Verpleegafdeling Kind & Jeugd?

 • Dagbehandeling: Keel-, neus- en oorgeneeskunde, (Plastische-) Chirurgie, Urologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Gynaecologie ingrepen. Plaatsen infuus/ katheter ten behoeve van scan/ onderzoek;
 • Kliniek: chirurgische ingrepen (bv. appendectomie, fracturen), behandeling bij bacteriële infectie (bv. buikvirussen, pneumonie, meningitis) en ondersteuning bij virale infectie (bv. zuurstof behoefte).

Onderzoeken

Voor welke onderzoeken komen patiënten op de Verpleegafdeling Kind & Jeugd?

 • Arginine/ clonidinetest: onderzoek naar de aanmaak van groeihormoon; 
 • TSH: onderzoek schildklier; 
 • LHRH test: onderzoek naar vervroegde puberteit; 
 • Allergietest: onderzoek waarbij een mogelijke voedsel/medicatie allergie wordt onderzocht; 
 • DMSA scan: scan waarbij gekeken wordt of er littekenweefsel is op de nieren na een urineweginfectie; 
 • Renogram: scan waarbij gekeken wordt naar de nieren (functie, snelheid en reflux); 
 • Polysomnografie: slaaponderzoek. 


Verpleegafdeling Kind & Jeugd is te vinden via route 51 (verdieping 5). De afdeling is toegankelijk via een pasje dat bij de ingang hangt.
Na 21.00 uur ’s avonds graag melden bij de beveiliging in de centrale hal of via het algemene telefoonnummer van de afdeling (0344 - 674671).

 

Zie hieronder een korte impressie van de Verpleegafdeling Kind & Jeugd.


Nuttige links