Klachtenfunctionaris

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

061Rd Ziekenhuisrivland030418

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch een klacht en kunt u deze niet bespreken met de zorgverlener of leidinggevende waar uw klacht over gaat? Dan kunt u altijd contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Samen met de klachtenfunctionaris bekijkt u welke mogelijkheden er zijn om iets aan uw klacht te doen.

Contact met de klachtenfunctionaris:

 • Telefoonnummer: (0344) 67 43 51. Als de telefoon niet wordt opgenomen, kunt u altijd een bericht inspreken.
 • Persoonlijk: De werkkamer van de klachtenfunctionaris vindt u op de begane grond, meteen na de medicijn registratie balie naar links (richting tandarts Breedveld). Let op: de klachtenfunctionaris is niet altijd aanwezig in het ziekenhuis. U kunt vooraf een afspraak maken door te bellen of mailen naar klachtenfunctionaris@zrt.n(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:klachtenfunctionaris@zrt.nl)l
 • Klachtmeldingsformulier: Dit formulier kunt u hier downloaden(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/qdvjn2ak/klachtmeldingsformulier-2022.doc) of ophalen bij de centrale receptie.

Uw ingevulde formulier kunt u:

  • Via de post versturen naar:
   Ziekenhuis Rivierenland
   t.a.v. de klachtenfunctionaris
   Postbus 6024
   4000 HA Tiel
  • In een van de brievenbussen ‘klachtenfunctionaris’ doen. Deze brievenbus is in Tiel te vinden in de centrale liftenhal, en in Culemborg tegenover de receptie.
  • Mailen naar: klachtenfunctionaris@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:klachtenfunctionaris@zrt.nl)

Met het delen van uw klacht geeft u de klachtenfunctionaris toestemming om uw medische gegevens op te zoeken als dat nodig is voor de behandeling van uw klacht.

Klachtenregeling

Ziekenhuis Rivierenland heeft een klachtenregeling die beantwoordt aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt. Bekijk onze klachtenregeling hier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/wzyn1ne4/20230605-klachtenregeling-zr-versie-10-0-def2.pdf).

We vinden het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom doen de medewerkers van ons ziekenhuis er alles aan om u, tijdens uw bezoek aan de polikliniek of tijdens uw opname in het ziekenhuis, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Deze ontevredenheid kan bijvoorbeeld te maken hebben met medische of verpleegkundige zorg, de manier waarop u informatie kreeg, hoe de hulpverlener zich tegenover u gedraagt of de manier waarop zaken georganiseerd zijn. Wij stellen het op prijs als u uw opmerkingen aan ons laat weten. Dat geeft ons de mogelijkheid samen met u een oplossing te vinden. Ook helpt het ons de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

Waar kunt u met uw klacht of opmerking terecht?

 • Heeft u een klacht of een opmerking? We vinden het belangrijk dat we de oplossing zo dicht mogelijk vinden bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Bespreek daarom uw ervaring, gevoelens of opmerkingen met degene die betrokken is bij de situatie waarover u ontevreden bent. 

 • U kunt ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris, die onafhankelijk werkt en plicht tot geheimhouding heeft. De klachtenfunctionaris luistert naar u en bekijkt met u wat u met uw klacht wilt bereiken. Ook helpt de klachtenfunctionaris u om de meest geschikte en door u gewenste weg te vinden voor de afhandeling van de klacht. Dat kan een melding zijn bij degene(n) over wie u een klacht heeft. U kunt bij de klachtenfunctionaris ook terecht voor bemiddeling. Wat er ook met uw klacht gebeurt, het biedt altijd kansen om bij de dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. 

 • Betreft uw klacht een schadevergoeding? Maak dit dan via een brief (met daarin een onderbouwing van uw klacht) kenbaar aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal, als dit nodig is, een procedure in werking stellen om uw claim door de schadeverzekering van het ziekenhuis in behandeling te laten nemen. Ook bij een verzoek tot schadevergoeding kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, omdat dit verzoek meestal is voortgekomen uit een klacht. De klachtenfunctionaris onderzoekt uw klacht en geeft u informatie over de procedure.

Bekijk hier onze infographic(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/ecljwz0j/klachten-in-de-zorg-poster-def.pdf) over hoe we uw klacht kunnen behandelen.