Instructies voor de voorbereiding en afname bij onderzoeken

 

Hieronder leest u de instructies voor de voorbereiding bij verschillende onderzoeken. Het is mogelijk dat u specifieke instructies krijgt van uw behandelaar of van de laboratoriummedewerker voor het afnemen van bloed of een ander onderzoek.

Bloedonderzoek

Voor sommige onderzoeken moet u nuchter zijn. Uw behandelaar vertelt u dit. Dit betekent dat u voorafgaand aan de bloedafname gedurende tenminste 8 uur niets meer mag eten of drinken. Water en thee zonder toevoeging mogen wel. U mag uw medicijnen gewoon innemen met water.

Indien u nuchter moet zijn voor een geneesmiddelenonderzoek -dal/spiegel-, wil dit zeggen dat de bloedafname net voor de inname van het geneesmiddel moet gebeuren.

Als een bloedonderzoek op een bepaald tijdstip uitgevoerd moet worden, heeft dit te maken met de “biologische klok” in uw lichaam, waarbij de uitslagen gebonden zijn aan het tijdstip van de dag. Ook kan het zijn dat het te onderzoeken materiaal voor een bepaalde tijd in het laboratorium moet zijn in verband met eisen die gesteld worden ten aanzien van de houdbaarheid van het materiaal.

Urineonderzoek

Voor een portie urine kunt u de eerste ochtendurine opvangen in een urinepotje en zo snel mogelijk naar een afnamelocatie brengen van het laboratorium, zie prikposten. Urinepotjes kunt u afhalen bij uw huisarts of op een van de locaties van het laboratorium.

Voor sommige onderzoeken is een “verse” urine nodig. U kunt de urine dan in het laboratorium in het ziekenhuis produceren. U krijgt hiervoor specifieke instructies van uw behandelaar of van de laboratoriummedewerker.

Wanneer u over een langere periode urine dient te verzamelen, kunt u dat volgens de werkwijze welke u krijgt van uw behandelaar of van de laboratoriummedewerker sparen, zie folder 'Verzamelen van 24-uurs urine (met vloeistof)' of 'Verzamelen van 24-uurs urine (zonder vloeistof)'. Verzamelbokalen, voor als u over een langere periode uw urine dient op te sparen, kunt u afhalen op een van de locaties van het laboratorium.

Ontlastings- en spermaonderzoek

Meerdere onderzoeken zijn mogelijk in ontlasting en sperma.

Informatie over wat de onderzoeken inhouden, hoe u de te onderzoeken materialen dient te verzamelen, waar u op moet letten en waar en wanneer u het weer dient in te leveren, ontvangt u van de behandelaar en/of de laboratoriummedewerker.

Speciale onderzoeken/functietesten

Indien u een specifiek onderzoek of functietest dient te ondergaan (zoals bijvoorbeeld glucosebelastingtest, malaria onderzoek, mantoux etc.) ontvangt u van de behandelaar en/of van de laboratoriummedewerker gerichte informatie.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via onderstaande telefoonnummer.

  • Laboratorium Tiel (0344) 67 44 26