Liesbreukcentrum

Telefoonnummer

0344 674911

Welkom bij het Liesbreukcentrum Rivierenland. U kunt hier terecht voor een adequate en snelle behandeling van uw liesbreuk. In het Liesbreukcentrum staat een deskundige behandeling, duidelijke voorlichting en een gastvrije sfeer centraal.

Een snelle behandeling in Ziekenhuis Rivierenland

Na uw consult bij de huisarts krijgt u binnen 10 werkdagen een afspraak op de polikliniek. Single visit betekent ''één bezoek''. Alle onderzoeken en de operatie vinden dan ook op één dag plaats. U wordt na de operatie dezelfde dag ontslagen uit het ziekenhuis. Desgewenst wordt de controle telefonisch afgehandeld. Dit gebeurt in overleg met de behandelend specialist.

Nadat uw huisarts de diagnose heeft gesteld, maakt uw huisarts bij de polikliniek chirurgie een afspraak met de computer met behulp van het programma Zorgdomein of per telefoon tel. 0344-674041. U ontvangt van uw huisarts schriftelijke informatie over de gang van zaken.

Voor deze snelle behandeling gelden enkele bijzondere voorwaarden

Voor de single visit liesbreuk behandeling gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bekend bij uw huisarts en deze kan alvast een inschatting maken. Grofweg komt u als patiënt in aanmerking voor deze behandeling als:

  • U een enkelzijdige liesbreuk hebt.
  • U niet eerder aan een liesbreuk aan dezelfde kant bent geopereerd.
  • U in redelijke gezondheid verkeert.
  • U een aandoening heeft die goed is ingesteld (bijvoorbeeld: suikerziekte, COPD etc.).
  • U geen Plavix, coumarinederivaten, warfarine, MAO-remmers of een gecombineerde antistolling gebruikt. 

Als u niet precies weet of uw medicijnen tot bovenstaande groepen behoren kunt u dit met uw huisarts bespreken. Mocht u niet in aanmerking komen voor de single visit liesbreukbehandeling, dan bent u eveneens welkom in ons Liesbreukcentrum, maar dan wordt u niet dezelfde dag geopereerd. Lees meer over de reguliere liesbreukoperatie volgens de Ugaharymethode.

Lees meer informatie in de folder over de single visit bij liesbreuk >

Of lees de folder over de reguliere operatie bij een liesbreuk >