De Logopedist is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van problemen op het gebied van taal, spraak, stem, slikken en gehoor bij zowel volwassenen als kinderen. Ook voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen worden door de logopedist onderzocht en behandeld. De afdeling Logopedie biedt zorg aan patiënten die in het ziekenhuis verblijven (klinisch), maar ook aan patiënten die van buitenaf naar het ziekenhuis komen (poliklinisch). De logopedisten werken nauw samen met medisch specialisten en andere disciplines.

U kunt bij de afdeling Logopedie in Ziekenhuis Rivierenland terecht voor vrijwel alle logopedische stoornissen. De afdeling Logopedie kan ook geraadpleegd worden door andere hulpverleners, bijvoorbeeld voor een second opinion of bepaalde onderzoeken, zoals: stemmetingen, slikvideo's en spraak/taalonderzoeken of multidisciplinaire onderzoeken en spreekuren.

Afdeling Logopedie is een van de vijf afdelingen van de Paramedische Dienst van Ziekenhuis Rivierenland.

Aandoeningen/specialisaties 

 • Aangezichtsverlamming (centrale- en perifere facialisparese);
 • Ademstoornissen (o.a. hyperventilatie);
 • Afwijkend mondgedrag (oro-myofunctionele therapie (OMFT));
 • Chronische hoestklachten;
 • Cognitieve communicatiestoornissen;
 • Kaakgewrichtsklachten (TMD);
 • Neurologische spraakstoornissen (dysartrie, spraakapraxie);
 • Neurologische taalstoornissen (afasie, primaire progressieve afasie (PPA));
 • Slikstoornissen bij volwassenen (dysfagie);
 • Spraak-/taalproblemen bij kinderen;
 • Stemstoornissen;
 • Voedingsproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie). 

Wij onderzoeken en behandelen alle bovengenoemde aandoeningen. Wij werken hierbij volgens de meest actuele richtlijnen en inzichten, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Het onderzoek vindt plaats na een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Wanneer het nodig is werken we samen met andere specialisten, zoals bij het stemspreekuur of het maken van een slikvideo. Na een intakegesprek en onderzoek stellen we een behandelplan op. Dit plan bespreken we samen met u.  

Nuttige links