Logopedie

Op de afdeling Logopedie komen volwassenen en kinderen die problemen hebben op het gebied van communicatie en slikken.

Logepedie1

Welkom bij de afdeling Logopedie. Hier onderzoekt en behandelt de logopedist problemen op het gebied van communicatie (taal, spraak, stem en gehoor) en slikken bij kinderen en volwassenen. Ook baby’s en jonge kinderen met eet-, drink- en slikproblemen kunnen bij de afdeling Logopedie terecht. Voor onderzoek bij de logopedist heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Samenwerkingen

De afdeling Logopedie werkt samen met verschillende (para)medische specialisten in ons ziekenhuis.  Denk hierbij aan kinderartsen, neurologen, geriaters, revalidatieartsen en longartsen. 
Wij kunnen ook door andere hulpverleners worden gevraagd voor bijvoorbeeld een second opinion of bepaalde onderzoeken, zoals stemmetingen, slikvideo’s, spraak-/taalonderzoeken, multidisciplinaire onderzoeken en spreekuren.