Longgeneeskunde

Longziekten komen veel voor. Kijkt u maar eens om u heen: u kent vast wel iemand die een pufje gebruikt of last heeft van hooikoorts. In ons team werken wij samen aan uw gezondheid. U komt op onze polikliniek Longgeneeskunde als uw huisarts of een andere arts denkt dat u een longziekte heeft. Dat kan van alles zijn: van astma tot longkanker. Met ons team zoeken we naar de oorzaak van uw klachten. Daarna bespreken we de mogelijke behandelingen met u.

De polikliniek Longgeneeskunde heeft een korte wachttijd. In Tiel kunt u doorgaans na een week terecht. Op de polikliniek Longgeneeskunde in Tiel kunnen we alle veel voorkomende onderzoeken laten doen.  Als het nodig is, verwijzen we u naar het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Ook behandelen we bijna alle longziekten gewoon in Tiel. We hebben regelmatig besprekingen met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Zo bespreken we elke week wat de beste behandeling is voor onze patiënten met longkanker. Voor sommige behandelingen verwijzen we u door. 

Astma/COPD

Astma en COPD zijn de meest voorkomende longziekten. Astma en COPD worden vaak samen genoemd, omdat het allebei uitademingsstoornissen zijn. Maar het zijn twee verschillende ziektes. Deze longziekten stellen we vast door uw verhaal over uw klachten in combinatie met longfunctie-onderzoek. Als een van deze ziekten bij u wordt vastgesteld, wordt u behandeld door de longarts en de astma/COPD-verpleegkundige samen.

Niet roken

Naast inhalatiemedicijnen (pufjes) kunt u ook zelf iets doen om zo weinig mogelijk klachten te hebben. Het belangrijkste is om niet te roken of te stoppen met roken. Stoppen met roken is moeilijk. Volgens onderzoek lukt dit het best als u hier hulp bij krijgt. Daarvoor kunt u terecht bij uw huisarts of de praktijkondersteuner.

Goed eten en bewegen

Voor COPD is het ook heel belangrijk om goed te eten en te bewegen. Dit kan in de sportschool of bij de fysiotherapeut bij u in de buurt. Uw longarts of de COPD-verpleegkundige kan ook met u bespreken dat u revalideert in het ziekenhuis. Daar werkt een team van professionals samen om u zo goed mogelijk te begeleiden. Het team bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een diëtiste, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Natuurlijk zijn de longarts en de COPD-verpleegkundige ook betrokken. Het doel van de revalidatie wordt samen met u bepaald. Als de revalidatie afgerond is, raden we u aan door te gaan met trainen bij een fysiotherapeut bij u in de buurt.

OSAS

Een van de meest voorkomende slaapstoornissen is het Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS). Als uw huisarts of specialist denkt dat u dat heeft, verwijst hij of zij u naar het slaapcentrum. Afhankelijk van de klachten en van eventuele andere ziekten die u heeft, krijgt u een afspraak op de polikliniek longziekten of de polikliniek neurologie.

Slaaponderzoek

Als u een afspraak krijgt op de polikliniek Longgeneeskunde zal eerst een slaaponderzoek worden verricht. Dat betekent dat u wordt aangesloten op apparatuur, die u op uw lichaam draagt. Hiermee slaapt u thuis. De volgende dag levert u de apparatuur weer in. De uitslag krijgt u tijdens een aparte afspraak bij de longarts. In de tussentijd gaat u ook naar de Keel-Neus-Oor-arts. Deze KNO-arts kijkt in de mond en in de neus. Afhankelijk van de uitslag van deze onderzoeken zal de longarts met u de mogelijkheden bespreken. U kunt onder behandeling van de longarts blijven, maar het kan ook nodig zijn om u te verwijzen naar een KNO-arts, kaakchirurg of andere specialist. Als u onder behandeling blijft bij de longarts, zullen onze OSAS-verpleegkundigen u ook begeleiden.

Longkanker

Helaas is longkanker een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Uw huisarts stuurt u naar de longarts omdat hij of zij denkt dat u longkanker kan hebben. Dan begint een moeilijke en onzekere periode. Op onze poli proberen wij altijd zo snel mogelijk vast te stellen wat er aan de hand is en welke behandeling nodig en mogelijk is.

Als er inderdaad sprake is van longkanker, wordt u doorgaans behandeld door dhr. Heyne of dhr. Brouwer. U zult ook afspraken krijgen bij mw. van Haaren, de verpleegkundig specialist oncologie. We hebben elke week een overleg met de artsen in van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De meeste behandelingen met chemotherapie en longoperaties kunnen gewoon in Tiel gebeuren. Voor bestraling verwijzen wij u naar het UMCU. Soms zullen we u voor een behandeling doorverwijzen naar Nieuwegein of naar een gespecialiseerd centrum. Dit laatste kan ook op uw verzoek plaatsvinden, als u behoefte hebt aan een second opinion (een tweede mening van een andere longarts). U kunt dit met uw longarts of met mw. van Haaren bespreken.


Onderzoek

Hierbij kunt u denken aan een foto van de longen, bloedonderzoek, longfunctieonderzoek tot wat grotere ingrepen om een diagnose te kunnen stellen.
De arts leest de verwijzing van uw huisarts of andere specialist en bepaalt welke onderzoeken van te voren nodig zijn. U kunt hierbij denken aan een bloedafname, een longfoto of een CT-scan. Vaak is ook longfunctie-onderzoek nodig. Dit betekent dat u moet ademen (blazen) in een apparaat, waardoor wij iets te weten komen over de functie van uw longen. Er zijn verschillende soorten longfunctie-onderzoeken.

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen hier op de afdeling:

 • medicijnen
 • chemotherapie
 • een CPAP-apparaat dat u mogelijk moet gebruiken bij OSAS

Artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen

 • Dhr. Heyne, longarts met aandachtsgebied longkanker
 • Mw. Verheijen, longarts-somnoloog met aandachtsgebieden slaapstoornissen, interstitiële longziekten, tuberculose, astma en COPD.
 • Dhr. Brouwer, longarts met aandachtsgebied longkanker en pulmonale hypertensie
 • Mw. Korper, longarts met aandachtsgebieden OSAS, astma en COPD

Naast de longartsen werken er gespecialiseerde verpleegkundigen op de polikliniek

 • Mw. van Haaren, verpleegkundig specialist oncologie.
 • Mw. Loijer, astma/COPD verpleegkundige
 • Mw. de Vree, OSAS-verpleegkundige
 • Mw. Deckers, OSAS-consulent

Als u bij de longarts komt, zult u vaak een longfunctieonderzoek krijgen. Dit wordt uitgevoerd door onze longfunctieanalisten en spirometrist

 • Mw. van den Berg
 • Mw. Salari
 • Mw. Smits
 • Mw. Huisman

Afspraak maken

Onze afdeling is geopend van 08.30 tot 12.15 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de huisarts.


Nuttige links