Longrevalidatie

Telefoonnummer

(0344) 67 49 11

Het is voor veel mensen moeilijk te accepteren dat zij een longziekte hebben of dat ze minder energie hebben door de ziekte. Longrevalidatie kan helpen om beter met een longziekte om te gaan en de conditie te verbeteren. Op deze afdeling worden patiënten tien weken lang begeleid door verschillende behandelaren. Zij helpen bij het vergroten van de mogelijkheden in het dagelijks leven en het beter leren omgaan met een longaandoening.

De verschillende behandelaren zijn de longarts, de fysiotherapeut, de astma/ COPD-verpleegkundige, de diëtist, de medisch maatschappelijk werker, de medisch psycholoog, de stoppen-met-roken consulent en de ergotherapeut. De coördinator longrevalidatie zal het hele proces begeleiden.