M.E. Ossewaarde

Klinisch geriater

Opleiding

  • Klinische Geriatrie: Radboud UMC, afgerond in 2008

Promotieonderzoek

  • Oestrogenen en hart- en vaatziekten: onderzoek naar risico en risicofactoren bij postmenopauzale vrouwen. 

Waarom heb ik voor dit specialisme gekozen?

Kwetsbare ouderen ervaren vaak achteruitgang in het functioneren. Als klinisch geriater hoop ik iets te kunnen bijdragen aan het vaststellen van de oorza(a)k(en) van deze functionele achteruitgang en het verbeteren van de kwaliteit van leven in deze laatste levensfase. 

M.E. Ossewaarde