P. Harskamp

Verpleegkundig specialist in opleiding

Opleiding

Momenteel volg ik de opleiding voor verpleegkundig specialist op de polikliniek Chirurgie.

Waarom heb ik voor dit specialisme gekozen?

Ik vind het belangrijk dat de patiënt centraal staat, zich gehoord en veilig voelt en dat er zorg op maat verleend wordt.

P. Harskamp