Medicijn Registratie Balie (MRB)

Bij de Medicijn Registratie Balie (MRB) controleren en registreren we welke medicijnen u gebruikt.

171 Bali Medicijnregestratie

Welkom bij de Medicijn Registratie Balie (MRB). Wij nemen met u door welke medicijnen u gebruikt, voordat u een afspraak heeft met de arts in het ziekenhuis. Zo weet de arts precies welke medicijnen u gebruikt. Zo kan de arts een goede behandeling afstemmen op uw medicijngebruik.

U heeft automatisch een afspraak

Er wordt automatisch een afspraak bij de Medicijn Registratie Balie voor u ingepland voordat u een afspraak heeft in het ziekenhuis. De MRB is te vinden in de centrale hal van het ziekenhuis, naast de vrijwilligersbalie bij het liftenplein. Twee dagen voor uw bezoek aan het ziekenhuis, ontvangt u een afspraakherinnering met het tijdstip van de afspraak bij de MRB.

Dit geldt voor patiënten bij wie de volgende twee regels gelden:

  • U heeft een afspraak in het ziekenhuis in Tiel bij de polikliniek Longgeneeskunde, Interne geneeskunde, Cardiologie en Anesthesiologie.
  • Uw medicijnen zijn nog niet geregistreerd of het gebruik van uw medicijnen is langer dan 90 dagen geleden gecontroleerd.

Wanneer de bovenste twee regels niet voor u gelden, wordt u door de MRB gebeld. We nemen dan via de telefoon uw medicijngebruik met u door.