Medisch Maatschappelijk Werk

Ziekte en opname brengen verandering met zich mee voor u, uw gezin en uw omgeving. Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis. De medisch maatschappelijk werker kan u en -als dat nodig is- uw naasten helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht.

Wat is de taak van het medisch maatschappelijk werk?

  • Hulp bieden bij problemen die samenhangen met de ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis (de invloed op het leven, werk, huisvesting, financiën etc.);
  • Het begeleiden van u en/of uw familie bij een langdurige of zelfs blijvende ziekte, handicap of verlies;
  • Adviezen en begeleiding bij praktische en/of psychosociale problemen die samenhangen met ziekte, opname of behandeling;
  • Alternatieven aanreiken zodat u zelf initiatieven kunt nemen en om kunt gaan met de veranderde situatie;
  • Informatie geven en bemiddelen naar instanties of instellingen buiten het ziekenhuis wanneer u daar zelf niet toe in staat bent;
  • Deelnemen aan het behandelteam en mede zorg dragen voor een zo goed mogelijk klimaat waarin u de deskundige zorg en behandeling krijgt die u nodig heeft;
  • Begeleiding bieden bij verschillende revalidatie groepen.