Medisch Maatschappelijk Werk

Telefoonnummer

(0344) 67 43 36

Ma t/m vrij van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

Ziekte en opname brengen verandering met zich mee voor u, uw gezin en uw omgeving. Het is vaak een ingrijpende gebeurtenis. De medisch maatschappelijk werker kan u en -als dat nodig is- uw naasten helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht. Lees hieronder waarvoor u bij onze medisch maatschappelijk werkers terecht kan. 
  • Helpen bij problemen die samenhangen met de ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis (de invloed op het leven, werk, huisvesting, financiën etc.);
  • Het begeleiden van u en/of uw familie bij een langdurige of zelfs blijvende ziekte, handicap of verlies;
  • Adviezen en begeleiding bij praktische en/of psychosociale problemen die samenhangen met ziekte, opname of behandeling. Denk hierbij aan verliesverwerking, acceptatie, angst, onzekerheid en afhankelijkheid.
  • Alternatieven aanreiken zodat u zelf initiatieven kunt nemen en om kunt gaan met de veranderde situatie;
  • Informatie geven en bemiddelen naar instanties of instellingen buiten het ziekenhuis wanneer u daar zelf niet toe in staat bent;
  • Deelnemen aan het behandelteam en mede zorg dragen voor een zo goed mogelijk omgeving waarin u de deskundige zorg en behandeling krijgt die u nodig heeft;
  • Begeleiding bieden bij verschillende revalidatie groepen.

Samenwerkingen

Op onze afdeling werken we nauw samen met de andere paramedische disciplines en alle andere specialismes in het ziekenhuis. Daarnaast hebben we veel contact met andere zorgorganisaties. Wij schakelen met wijkteams en verwijzen patiënten soms ook door naar andere zorgprofessionals. Bijvoorbeeld voor opvoedondersteuning of psychosociale ondersteuning en behandeling. Ook hebben we regelmatig overleg met Veilig Thuis, de GGD en verschillende huisartsen.