Geheugenpolikliniek

Telefoonnummer

(0344) 67 66 21 (dinsdag tijdens kantooruren)

Geheugenproblemen komen veel voor. Iedereen vergeet wel eens iets. Soms, en vooral als mensen ouder worden, kunnen die problemen last geven in het dagelijkse leven. Het is dan verstandig tijdig contact op te nemen met de huisarts. Als de huisarts ook van mening is dat nader onderzoek belangrijk is, kunt u worden aangemeld voor onze Geheugenpolikliniek.

Waarschijnlijk zal het aantal mensen met dementie de komende jaren nog sterk toenemen. Deze toename komt met name door de toenemende vergrijzing. Dementie is een ingrijpende ziekte voor de dementerende zelf, maar ook voor de naaste omgeving. Mensen met dementie lopen regelmatig tegen verschillende problemen aan. Om te voorkomen dat hierdoor het leven onoverzichtelijk wordt, kunnen deze problemen het beste in samenhang worden opgelost.

Afspraak maken

De huisarts, of een andere medisch specialist, meldt u aan via een  Zorgdomein. Met de informatie op dat formulier wordt, naast de urgentie, de meest geschikte behandeling en begeleiding bepaald. Een medewerker van de Geheugenpolikliniek Rivierenland neemt binnen ongeveer 2 weken schriftelijk contact met u en uw contactpersoon op om een afspraak te maken voor onderzoek naar de oorzaak van uw geheugenproblemen.

Onderzoek

Het eerste onderzoek zal op één dag plaatsvinden op de Geheugenpolikliniek in Ziekenhuis Rivierenland, locatie Tiel. De geheugenpolikliniek bestaat uit twee samenwerkende poliklinieken namelijk de polikliniek Geriatrie en de polikliniek Neurologie. Vervolgcontacten met de arts kunnen ook plaatsvinden op de Geheugenpolikliniek van het ziekenhuis in Tiel of op de Barbarapolikliniek in Culemborg. U mag zelf een voorkeur aangeven. Het kan zijn dat sommige onderzoeken op één bepaalde locatie mogelijk zijn. Alle afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de aangegeven contactpersoon. 


Het bezoek aan de Geheugenpolikliniek

Alle onderzoeken vinden in principe in één dag plaats. U bent de hele ochtend of de hele dag in het ziekenhuis. Dit is afhankelijk van het aantal onderzoeken. U wordt samen met een begeleider verwacht. De begeleider kan een partner, familielid of andere vertrouwenspersoon zijn. Het is belangrijk dat de begeleider u kan helpen informatie te onthouden. Welke onderzoeken u krijgt en of u een afspraak krijgt bij de neuroloog of geriater hangt af van de gegevens op het aanmeldformulier. Het bezoek verloopt daarom niet voor iedereen hetzelfde.

U heeft een gesprek met of de neuroloog (polikliniek Neurologie, route 22) of de geriater (polikliniek Geriatrie, route 8). Daarna volgt een lichamelijk onderzoek en test de arts het geheugen. Op de polikliniek Neurologie wordt u begeleid door de geheugenverpleegkundige. Zij zal indien nodig ook een aantal testen bij u afnemen. Dit alles duurt ongeveer een uur. Dan volgt onderzoek in het laboratorium en/of de röntgenafdeling. Na een rustpauze vindt meestal neuropsychologisch onderzoek plaats. Soms moet u hiervoor nog een keer terugkomen. Na deze test mag u naar huis en krijgt u een afspraak mee voor het uitslaggesprek.

Multidisciplinair overleg

Als alle gegevens en uitslagen bekend zijn volgt overleg tussen geriater, neuroloog en psycholoog en geheugenverpleegkundige. Zij bespreken de diagnose en het vervolgbeleid (medisch- en zorginhoudelijk). Een enkele keer wordt dan besloten om neuropsychologisch onderzoek verder uit te breiden.

Als er mogelijk nog andere factoren meespelen kan een aanvullend gesprek op korte termijn met de ouderenpsychiater van Propersona nodig zijn. Daarna volgt nog een nieuwe bespreking binnen het team. Uw uitslaggesprek wordt dan wat uitgesteld.

De uitslag

Het duurt 2 tot 4 weken voor u de uitslag mondeling krijgt. U en uw begeleider krijgen in een gesprek alle informatie van de geriater of neuroloog. Uw huisarts krijgt de uitslagen schriftelijk.

U krijgt advies mee over begeleiding en eventuele behandeling (medicatie, zorgondersteuning, dagbehandeling). Soms verwijst de arts u door naar onze geheugenverpleegkundige. De oproep voor deze afspraak die dan plaatsvindt op de polikliniek in het ziekenhuis, krijgt u thuisgestuurd. Als er besloten wordt tot medicijnen volgen vervolgafspraken met de neuroloog. 


Spreekuur geheugenverpleegkundigen

Voor (praktisch) advies, informatie  en begeleiding van patiënten met geheugenproblemen en milde dementie is er een speciaal verpleegkundig spreekuur. Ook naasten en andere direct betrokkenen kunnen op dit spreekuur terecht. Het geheugenspreekuur wordt gehouden door gespecialiseerde verpleegkundigen onder supervisie van de neuroloog. 

Op dinsdag kunt u hen tijdens kantooruren bereiken op (0344) 67 6621.
Op andere momenten via de polikliniek Neurologie, (0344) 67 3870. Uw vraag wordt dan doorgegeven aan de verpleegkundigen.

 

Lees hier de volledige folder 'Geheugenpolikliniek - Algemene informatie'.