Krijgt u binnenkort een operatie of behandeling in het ziekenhuis? U heeft dan het voorbereidende gesprek op het Opnameplein of u wordt gebeld voor deze pre-operatieve screening. In de meeste gevallen wordt u hier voor uw operatie of behandeling ook ontvangen.

Door wie wordt u geholpen?

Pre-operatieve screening
Voor de pre-operatieve screening heeft u een gesprek met de anesthesioloog of een anesthesiemedewerker. Deze bespreekt met u de verdoving die u krijgt tijdens de operatie of behandeling. Ook wordt uw medicijngebruik in kaart gebracht door de Regioapotheek. Bij een meerdaagse opname heeft u daarnaast nog een voorbereidend gesprek met een verpleegkundige. Deze afspraken vinden zoveel mogelijk op 1 dag plaats en kunnen zowel op het Opnameplein plaatsvinden als telefonisch.

Dag van Opname
Op de dag van opname meldt u zich bij de vrijwilligersbalie in de centrale hal. Een vrijwilliger brengt u, als dat voor u van toepassing is, naar het Opnameplein. Als u voor 07.45 uur ’s ochtends of in het weekend voor opname komt, meldt u zich bij de receptie in de centrale hal.

Op het Opnameplein verblijft u dan 1 tot maximaal 1,5 uur  tot aan uw operatie of behandeling. Hier worden de laatste controles gedaan voorafgaand aan uw operatie of behandeling. Vanaf het Opnameplein wordt u naar de operatiekamer gebracht.