POP-polikliniek

POP is de afkorting van Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde).

Verloskunde buik

Welkom bij de POP-polikliniek. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden en heeft u last van psychische of sociale klachten? Dan helpen we u op de POP-poli. Een op de vijf vrouwen die zwanger is of net een baby heeft gekregen, heeft last van psychische problemen. Het kan gaan om een depressie, een paniekstoornis of een andere psychiatrische aandoening.

Stress

Het kan ook dat u te maken heeft met stress door overbelasting, geldproblemen, problemen met huisvesting, of moeite met uw relatie. Daar kunt u bezorgd over zijn, want wat doet dat met de baby? De POP-poli zorgt ervoor dat het zo goed mogelijk gaat met u en uw baby. Zowel voor, tijdens als na de bevalling zorgen we voor de juiste verloskundige begeleiding. Daarnaast bieden we sociale en psychische begeleiding. Dat hangt vaak met elkaar samen.

U wordt geholpen door…

Het POP-team bestaat uit zorgverleners die veel ervaring hebben met zwangeren die in een lastige situatie zitten. Ze zorgen voor een persoonlijk advies – want elke situatie is weer anders. Met wie u te maken krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

  • Verloskundige
  • Gynaecoloog
  • Kinderarts
  • Psychiater
  • Psychiatrisch verpleegkundige
  • Medisch maatschappelijk werker
  • Verpleegkundige consultatiebureau

Binnen dit POP-team bespreken we op vertrouwelijke wijze uw situatie. Wat besproken wordt, blijft binnen het team. We nodigen standaard uw huisarts uit en zorgen dat die op de hoogte blijft. Als er nog andere hulp- en zorgverleners bij uw situatie betrokken zijn, dan kunnen we die met uw toestemming ook voor het overleg uitnodigen. Daardoor komt er een completer beeld van uw situatie en is er een nog beter advies mogelijk.

Hoe aanmelden?

De zorgverlener die u begeleidt, kan u aanmelden voor bespreking in de POP-poli. Daar hoeft u dan niet zelf naar toe. Het team bespreekt, na uw toestemming, uw situatie. Daar komt een advies uit aan degene die u heeft aangemeld. Van die zorgverlener hoort u de uitkomst. Vaak is dat uw eigen verloskundige, maar het kan ook een gynaecoloog zijn of soms de huisarts.

Met welke klachten naar de POP-poli?

U kunt aangemeld worden bij de POP-polikliniek als u zwanger bent of graag zwanger wilt worden en als u bijvoorbeeld psychiatrische klachten heeft of deze in het verleden heeft gehad. Het kan ook zijn dat u zich na een vorige zwangerschap depressief voelde of andere psychische klachten heeft gehad. Of dat u medicatie gebruikt tegen angst, depressie of verwardheid. Voor sommige vrouwen geldt dat de zwangerschap ongepland of ongewenst is en dat ze daarmee moeite hebben. Wat ook kan meespelen is een moeilijke sociale situatie, bijvoorbeeld problemen met huisvesting, geldgebrek, problemen in de relatie, familieruzie, bedreigingen of mishandeling. Dan kunt u bang zijn dat u de baby niet de juiste zorg kunt geven. De POP-poli is er ook voor advies aan vrouwen die verslaafd zijn (geweest) aan drugs, alcohol en/ of medicatie of een verstandelijke beperking hebben.

Verschillende soorten begeleiding

De zorg kan er op verschillende manieren uit gaan zien:

  • Uw zwangerschapscontroles gaan door bij uw eigen verloskundige.
  • Of u krijgt hulp van een andere zorgverlener, dicht bij huis en buiten de POP-poli om,
  • Of u gaat naar één of meer zorgverleners van de POP-poli, zoals een psychiater en/of medisch maatschappelijk werker. Dit kan het geval zijn als u onder behandeling bent bij de gynaecoloog.

Welke vorm het ook wordt, we streven ernaar dat u zo dicht mogelijk bij huis terecht kunt.

Samenwerkingen

De POP-polikliniek werkt samen met Psychiatrie Rivierenland, Netwerk Geboortezorg Rivierenland en Ziekenhuis Rivierenland.