Reumatologie

Reuma is een verzamelnaam voor aandoeningen aan uw gewrichten, spieren en pezen die spontaan optreden.

Reuma 139787774 DS

Welkom bij de polikliniek Reumatologie. Reumatische aandoeningen zorgen voor pijn of stijfheid aan spieren en gewrichten tijdens het bewegen. Om erachter te komen wat uw klachten veroorzaakt, worden er op de polikliniek Reumatologie onderzoeken gedaan.

Een bezoek aan de polikliniek Reumatologie

Uw eerste bezoek duurt ongeveer 30 minuten. Het is fijn als u 10 minuten vóór uw afspraak aanwezig bent. Neem naar uw afspraak een lijst van uw medicijnen mee. Schrijf al uw klachten en vragen voor de dokter op. En heeft u een vragenlijst ontvangen via MijnZR? Vul deze dan ook vóór uw afspraak in. Zo gaat u goed voorbereid naar uw afspraak.

In de spreekkamer

De reumatoloog stelt vragen over uw klachten, uw medische voorgeschiedenis, uw werkomstandigheden en uw medicijngebruik. Daarna gaat u naar de onderzoekskamer voor een algeheel lichamelijk onderzoek en een uitgebreid gewrichtsonderzoek.

Soms is het nodig een punctie van een gewricht te doen. Met een holle naald wordt dan wat vloeistof uit het gewricht gezogen en er kan eventueel een medicijn in het gewricht achter gelaten worden. Bij sommige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld jicht, is er sprake van veranderingen in deze gewrichtsvloeistof.

Onderzoeken

Het kan voorkomen dat er onderzoeken gedaan moeten worden om te bepalen wat er aan de hand is of hoe u geholpen kan worden. Onderstaande onderzoeken zijn voorbeelden van wat er gedaan kan worden. Heeft u hier vragen over? Stel deze aan de polikliniekassistent of uw arts. 

Laboratorium- of bloedonderzoek

Naast het verhaal over uw klachten en een lichamelijk onderzoek, wordt vaak ook bloed afgenomen. Hierin kan worden gezocht naar specifieke stoffen waardoor een diagnose kan worden gesteld. Of juist het omgekeerde: bepaalde ziektes kunnen met zekerheid worden uitgesloten. Vaak kunt u aansluitend aan uw bezoek aan de specialist geprikt worden. Soms vraagt uw huisarts vooraf al een aantal bloedonderzoeken aan.

Gewrichtspunctie

Bij een gewrichtspunctie haalt de arts met een naald wat vocht uit het ontstoken gewricht. In dit vocht kunnen bijvoorbeeld bacteriën, urinezuur- of kalkkristallen worden aangetoond. Ook kan er een medicijn in het gewricht achter gelaten worden.

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor dit onderzoek. Uw huid wordt eerst ontsmet. Er wordt in het gewricht geprikt met een steriele naald. Via de spuit die aan de naald vastzit, kan wat vocht worden opgezogen en een medicijn in het gewricht worden achter gelaten.

Beeldvormende onderzoeken

Een röntgenfoto, een echografisch onderzoek of een MRI-scan kunnen soms aanvullend nodig zijn om bijvoorbeeld uw gewrichten goed te bestuderen. 

Uitslag en diagnose

Na enkele weken is de uitslag van uw onderzoek bekend. We maken dan een tweede afspraak met u om de uitslag te bespreken. Als duidelijk is wat uw klachten veroorzaakt, praten we samen met u over mogelijke behandelopties. Als het nodig is, maken we een afspraak voor u bij de reumaconsulent

Spreekuur met verpleegkundig reumaconsulent en verpleegkundig specialist

Reumatische aandoeningen kunnen klachten en beperkingen geven die ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw functioneren in het dagelijks leven. Daarom werken er, naast de reumatoloog, een verpleegkundig specialist en een verpleegkundig reumaconsulent op de polikliniek Reumatologie.

De verpleegkundig reumaconsulent

De verpleegkundig reumaconsulent inventariseert de behoefte aan zorg, biedt ondersteuning bij het leren omgaan met de gevolgen van reuma in uw dagelijks leven en geeft informatie en advies over onder andere: ziektebeeld, medicijngebruik, voorzieningen en aanpassingen. Tevens verzorgt zij, onder supervisie van de reumatoloog, een spreekuur voor patiënten met reumatoïde artritis, artritis psoriatica, de ziekte van Bechterew en de fractuur en osteoporose polikliniek.

Hoe vaak u een afspraak heeft is afhankelijk van uw behoefte. We raden u aan eventuele vragen vooraf alvast te noteren en mee te nemen. Ook uw partner is welkom. Zij kan u indien nodig doorverwijzen naar andere zorgverlenende instanties.

De verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een ervaren gespecialiseerd verpleegkundige die een aanvullende master opleiding heeft gevolgd. Een verpleegkundig specialist kan medische en verpleegkundige zorg combineren. De medische zorg richt zich binnen de reumatologie vooral op het onder controle krijgen en houden van de onstekingsziekte. Zij is ook bevoegd tot het voorschrijven van medicijnen en het geven van injecties. In haar bevoegdheden en medische kennis verschilt ze van de verpleegkundig reumaconsulent. 

De verpleegkundige en verpleegkundig specialist zijn bereikbaar via de polikliniek reumatologie: 0344-673380.

Veelgestelde vragen

Als er geen pijnklachten zijn, dan mag u stoppen. Dit is het enige medicijn dat patiënt, volgens voorschrift op het doosje zelf mag regelen. Let op! Wat betreft reumaremmers: elke verandering in overleg met behandelaar.
Het is verstandig hierover meteen contact op te nemen met de polikliniek, zodat dit teruggekoppeld kan worden aan de reumatoloog. Stop het medicijn totdat u een reactie terug hebt gekregen van de reumatoloog of verpleegkundige.
De reumatoloog moet op de hoogte gesteld worden van de operatie en zal bekijken welke medicatie u kunt blijven gebruiken en welke eventueel gestopt moeten worden. Tevens is het van belang dat u de behandelend arts en anesthesist op de hoogte stelt van uw medicatie. Daarom is het verstandig altijd een actueel overzicht van uw medicatie bij de apotheek op te halen en deze mee te brengen bij een bezoek aan een arts.
Uw reumatoloog beoordeelt of u een maagbeschermer moet gebruiken. Treden er maagklachten op na start van reumamedicatie, overleg dan met uw reumatoloog.
Dit moet u navragen bij uw behandelend reumatoloog. De laatste jaren zijn er vele ontwikkelingen op het gebied van medicijnen tegen ontstekingsreuma. Diverse nieuwe medicijnen zijn geregistreerd voor ontstekingsziekten zoals 'reumatoïde artritis' en 'artritis psoriatica'. In overleg met de zorgverzekeraars zijn er in Nederland richtlijnen opgesteld, onder welke voorwaarde een patiënt behandeling mag starten met een nieuw medicijn.

Controles bij huisarts of op de polikliniek

Veel patiënten worden na hun afspraak op de polikliniek terugverwezen naar de eigen huisarts. Uw huisarts begeleidt u verder. Uw huisarts wordt door de polikliniek altijd op de hoogte gebracht van de onderzoeken en uitslagen. Bij sommige vormen van reuma u voor langere tijd onder controle komen bij de polikliniek. Bijvoorbeeld als u jicht of reumatoïde artritis heeft.

Samenwerking

Tijdens uw behandeling krijgt u met verschillende behandelaren te maken met wie de polikliniek Reumatologie samenwerkt. Bijvoorbeeld een oefentherapeut, een (plastisch) chirurg, orthopedisch chirurg, handtherapeut of psycholoog. Daarnaast werkt de polikliniek Reumatologie ook samen met het UMC Utrecht voor immunologie.