De afdeling Revalidatiegeneeskunde behandelt lichamelijke, cognitieve, psychische en sociaal maatschappelijke gevolgen van aandoeningen, ziektes en ongelukken. Revalideren betekent weer zo goed mogelijk leren functioneren in het dagelijkse leven. Het doel van de revalidatie is een zo optimaal mogelijk functioneren en/of (in het geval van kinderen) een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bereiken. Ook kunnen we u leren om te gaan met blijvende gevolgen van aandoeningen en ongelukken, als u niet meer helemaal kunt herstellen.

Aandachtsgebieden

Het specialisme revalidatiegeneeskunde heeft bijzondere expertise op het gebied van:

 • Neurologische aandoeningen:
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) waaronder CVA en de ziekte van Parkinson.
  • Multipele sclerose (MS)
  • Perifeer zenuwletsel
  • Spierziektes
 • Amputaties en protheses
 • Voetklachten
 • Voetproblemen ten gevolge van diabetes mellitus
 • Chronische pijnklachten
 • Revalidatie na kanker

Afspraak verzetten

Voor afspraken bij de revalidatie arts neemt u contact op met de polikliniek Revalidatiegeneeskunde via het telefoonnummer (0344) 67 41 38. Voor het verzetten van afspraken met een andere hulpverlener binnen uw revalidatietraject neemt u contact op met de Paramedische dienst (0344) 67 43 36. 

Nuttige links