Revalidatie-geneeskunde

Revalideren betekent weer zo goed mogelijk leren functioneren in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld na een aandoening, ziekte of een ongeluk.

Revalidatiegeneeskunde1

Welkom bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde. Vaak heeft een aandoening, ziekte of ongeluk veel lichamelijke, verstandelijke, psychische en sociale gevolgen. Een revalidatiearts kan u helpen om weer zo goed mogelijk te leren functioneren in uw dagelijkse leven en/of een zo goed mogelijke ontwikkeling te bereiken. Ook als u niet meer helemaal kunt herstellen, leren we u hoe u daarmee om kunt gaan.

Een bezoek aan de polikliniek

Tijdens uw eerste bezoek stelt de revalidatiearts u allerlei vragen over uw klachten en problemen. Daarna wordt een lichamelijk onderzoek gedaan. Een (lichamelijke) beperking kan grote gevolgen hebben in het dagelijks leven. Samen met u kijkt de revalidatiearts welke problemen u ervaart en hoe deze het beste behandeld kunnen worden. Op basis daarvan maakt de revalidatiearts een behandelplan om uw dagelijks functioneren te verbeteren.

Een goede voorbereiding

  • Schrijf al uw vragen van tevoren op. Zo vergeet u niets te vragen aan de revalidatiearts.
  • Bedenk wat de grootste problemen in het dagelijks leven zijn. Waar heeft u moeite mee?
  • Denk na over wat u verwacht van de revalidatie en wat u graag weer zou willen en kunnen.
  • Neem iemand mee naar het gesprek. Zo hoeft u niet alles alleen te onthouden.
  • Is iets niet helemaal duidelijk? Vraag direct om meer informatie.

Samenwerkingen:

De afdeling Revalidatiegeneeskunde werkt samen met Neurologie, Vaatchirurgie, Pijngeneeskunde en de Paramedische dienst. Ook werken we nauw samen met huisartsen, verschillende eerstelijnspraktijken en revalidatiecentra.