Wanneer u last heeft van spataderen, gaat u naar de huisarts. Hij kan u doorverwijzen naar ons ziekenhuis. Met een doorverwijzing komt u voor de intake naar ons spatadercentrum. In gesprek en door middel van onderzoek beoordelen wij uw klachten. Een behandelplan wordt opgesteld.

Behandeling

Spataderen kunnen globaal op twee manieren behandeld worden. De ader kan worden gedicht. Dit kan door het inspuiten van de ader of door het dichtschroeien van de ader via laser. Of de ader wordt chirurgisch verwijderd. In ons spatadercentrum vindt de behandeling in samenwerking tussen de expertises Dermatologie en Vaatchirurgie plaats. Zo worden én de expertise van de huid én de kennis van de aderen daaronder gecombineerd. Daarmee bieden we een totaalpalet aan spataderzorg met als doel: een completere behandeling, minder kans op klachten en mooiere benen.

Ook terecht voor onverzekerde zorg

In samenspraak bepalen we welke behandeling u krijgt. Uw verzekeraar bepaalt of de behandeling geheel, deels of niet wordt vergoed. Wordt de behandeling (deels) niet vergoed, dan kan u nog besluiten de behandeling tegen betaling door ons uit te laten voeren. Kijk voor meer informatie daarover op Ziekenhuis Rivierenland - kosten

Wachttijd

De wachttijd bij het Spatadercentrum is op basis van triage. Het kan dus zijn dat de wachttijd anders is dan de reguliere wachttijd. We proberen u voor het eerste consult binnen 0 tot 7 dagen in te plannen.