Wanneer komt u naar de Spoedeisende Hulp?

Patiënten komen naar de Spoedeisende Hulp met een acute zorgvraag.

Voor behandeling op de Spoedeisende Hulp wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico van uw zorgverzekering. Het is dus verstandig om eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. 

 • Met verwijzing door de eigen huisarts binnen kantooruren
  Uw eigen huisarts kan u doorverwijzen naar de Spoedeisende Hulp. Wanneer u zich meldt bij de Spoedeisende Hulp moet u dus een verwijzing van de huisarts hebben. Heeft u die niet, dan wordt u meestal terugverwezen naar uw eigen huisarts. De triageverpleegkundige bepaalt of er een uitzondering gemaakt kan worden. Als u direct medisch specialistische hulp nodig heeft, kunt u uiteraard terecht op de Spoedeisende Hulp. In dat geval wordt u niet terugverwezen naar de huisarts.
   
 • Met verwijzing door de huisarts van de Huisartsenpost buiten kantooruren
  Bij een acute zorgvraag (die niet kan wachten tot binnen kantooruren) op doordeweekse dagen tussen 17.00 en 08.00 uur en in het weekend belt u de Huisartsenpost op telefoonnummer 085-580 1100.

  Telefonisch wordt beoordeeld of u gezien moet worden door een huisarts. Het kan zijn dat u toch het advies krijgt naar uw eigen huisarts te gaan binnen kantooruren. Wanneer u gezien moet worden op de Huisartsenpost, krijgt u een afspraak. De huisarts kan besluiten u te verwijzen naar de Spoedeisende Hulp. Bij mogelijke hartklachten worden patiënten verwezen naar de Eerste Hart Hulp.
 • Per ambulance
  In geval van een levensbedreigende zorgvraag of letsel door een ongeval belt u met 112. De ambulanceverpleegkundige beslist dan of u met de ambulance naar het ziekenhuis wordt vervoerd.
 • Zonder verwijzing van een huisarts
  Wanneer u zich meldt bij de Spoedeisende Hulp zonder verwijzing van een huisarts, wordt u terugverwezen naar de Huisartsenpost. De triageverpleegkundige bepaalt of er een uitzondering gemaakt kan worden. Indien direct medisch specialistische hulp nodig is, wordt u uiteraard gezien op de Spoedeisende Hulp. In dat geval wordt u niet terugverwezen naar de huisarts.