Wie werken er op de Spoedeisende Hulp?

Op de Spoedeisende Hulp krijgt u te maken met verschillende medewerkers.

 

 • Secretaresses
  De secretaresses informeren bij u naar noodzakelijke gegevens, die van belang zijn voor uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp. De secretaresses schrijven u in en controleren uw gegevens. Tijdens dit proces worden belangrijke telefoonnummers en andere gegevens gecheckt. In geval van nood kunnen deze voor u en ons belangrijk zijn.
 • Spoedeisende Hulp verpleegkundigen
  Verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp zijn SEH-verpleegkundigen. Zij zijn na een vervolgopleiding gespecialiseerd in Spoedeisende Hulp. Ook leidt Ziekenhuis Rivierenland verpleegkundigen op tot SEH-verpleegkundigen. Zij worden begeleid door ervaren SEH-verpleegkundigen.
 • Spoedeisende Hulp Artsen KNMG
  SEH-artsen KNMG zijn de specialisten van de Spoedeisende Geneeskunde. Zij zijn verantwoordelijk voor de regie, coördinatie en supervisie van arts-assistenten op de Spoedeisende Hulp. Ook werken zij mee in de patiëntenzorg. 
 • Arts-assistenten Spoedeisende Hulp
  Arts-assistenten Spoedeisende Hulp zijn (basis-) artsen op de Spoedeisende Hulp. Arts-assistenten SEH bij Ziekenhuis Rivierenland zijn 24 uur per dag aanwezig. Arts-assistenten werken op de Spoedeisende Hulp en de Eerste Hart Hulp. Op de Spoedeisende Hulp werken arts-assistenten onder supervisie en verantwoordelijkheid van de SEH-arts KNMG of een andere specialist zoals bijvoorbeeld de chirurg of internist. Op de Eerste Hart Hulp werken arts-assistenten onder supervisie van de cardioloog.
 • Huisartsen in opleiding
  Ziekenhuis Rivierenland leidt huisartsen op middels de stage Spoedeisende Geneeskunde. Deze stage is onderdeel van de opleiding tot huisarts. De huisartsen in opleiding zijn dus bezig met de specialisatie huisartsgeneeskunde.
 • Co-assistenten
  Co-assistenten zijn studenten geneeskunde. In het vijfde en zesde leerjaar van de geneeskundeopleiding volgen zij een stage op de Spoedeisende Hulp. Tijdens deze stage doen co-assistenten praktijkervaring op. Co-assistenten werken onder supervisie van een arts-assistent, SEH-arts KNMG of medisch specialist.