Transferpunt

Transferverpleegkundigen regelen zorg voor patiënten na een opname of een bezoek aan een polikliniek of de Spoedeisende Hulp.

Reavalidatie3

Welkom bij het Transferpunt. De transferverpleegkundige regelt de zorg nadat u bent opgenomen in het ziekenhuis of nadat u een bezoek bracht aan een polikliniek of de Spoedeisende Hulp. Denk hierbij aan:

  • Lichamelijke verzorging thuis
  • Verpleegkundig technische zorg thuis
  • Terminale/palliatieve zorg thuis of in een bijna-thuis-huis
  • Tijdelijk verblijf in verzorgingshuis
  • Opname in een hospice (terminale zorg in een instelling)
  • Tijdelijke revalidatiezorg in verpleeghuis
  • Uitleenartikelen
  • Zuurstof
  • Infuuspompen

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Transferpunt? Lees dan de folder 'Transferpunt(https://www.ziekenhuisrivierenland.nl/uploads/media/636387c4c2663/152755-transferpunt.pdf)'.

Samenwerkingen:

De transfervepleegkundigen werken voor alle specialismes in het ziekenhuis. Daarnaast werken ze nauw samen met andere zorgorganisaties in de regio, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen, revalidatieinstellingen, hospices en dementieconsulenten.