Transferpunt

Telefoonnummer

(0344) 67 48 06

Ma t/m vrij 09.00 t/m 16.30 uur

Op onze afdeling werken transferverpleegkundigen. Zij regelen zorg voor patiënten na een opname in het ziekenhuis of na een bezoek aan een polikliniek of Spoedeisende Hulp. De transferverpleegkundige regelt:

  • Lichamelijke verzorging thuis
  • Verpleegkundig technische zorg thuis
  • Terminale/palliatieve zorg thuis of in een bijna-thuis-huis
  • Tijdelijk verblijf in verzorgingshuis
  • Opname in een hospice (terminale zorg in een instelling)
  • Tijdelijke revalidatiezorg in verpleeghuis
  • Definitieve opname in een verpleeghuis in het kader van de Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Uitleenartikelen
  • Zuurstof
  • Infuuspompen

Meer informatie over het transferpunt lees je in de folder Transferpunt

Samenwerkingen

De transfervepleegkundigen werken voor alle specialismes in het ziekenhuis. Daarnaast werken ze nauw samen met andere zorgorganisaties in de regio zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen, revalidatieinstellingen, hospices en dementieconsulenten.