Transferpunt

Telefoonnummer

(0344) 67 48 06

Ma t/m vrij 09.00 t/m 16.30 uur

Op onze afdeling werken transferverpleegkundigen. Zij regelen zorg voor patiënten na een opname in het ziekenhuis of na een bezoek aan een polikliniek of Spoedeisende Hulp. De transferverpleegkundige regelt:

  • Lichamelijke verzorging thuis
  • Verpleegkundig technische zorg thuis
  • Terminale/palliatieve zorg thuis of in een bijna-thuis-huis
  • Tijdelijk verblijf in verzorgingshuis
  • Opname in een hospice (terminale zorg in een instelling)
  • Tijdelijke revalidatiezorg in verpleeghuis
  • Definitieve opname in een verpleeghuis in het kader van de Wlz (Wet langdurige zorg)
  • Uitleenartikelen
  • Zuurstof
  • Infuuspompen

Samenwerkingen

De transfervepleegkundigen werken voor alle specialismes in het ziekenhuis. Daarnaast werken ze nauw samen met andere zorgorganisaties in de regio zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen, revalidatieinstellingen, hospices en dementieconsulenten.