Ook ten tijde van deze corona-epidemie is het belangrijk dat de werking van uw antistollings-medicatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Wordt u nu thuisgeprikt dan blijft dat zo. U wordt een dag van tevoren gebeld door een van onze medewerkers hoe het gaat met uw gezondheid. Maakt u gebruik van een van onze prikposten houd dan rekening met het volgende:

 

Voor de veiligheid van uzelf en onze medewerkers, wordt u verzocht niet onnodig vroeg op onze prikpost te komen. Zowel buiten als binnen vragen we u een afstand van anderhalve meter te respecteren. U mag de wachtkamer pas binnen na toestemming van onze medewerkers. Ook is het wenselijk dat u uw handen zorgvuldig wast voordat u naar de prikpost komt, en opnieuw bij thuiskomst. Heeft u last van verkoudheid, hoesten en/of  koorts (>38°C) kom dan niet naar onze prikpost maar overleg met : 0344-673800

 
De Trombosedienst van Ziekenhuis Rivierenland begeleidt patiënten die antistollingsmiddelen in tabletvorm (Fenprocoumon of Acenocoumarol) gebruiken. Dit zijn geneesmiddelen die de stollingstijd van het bloed beïnvloeden. De trombosedienst neemt bloed af en bepaalt de stollingstijd (INR). Aan de hand hiervan krijgt u een doseeradvies. Afhankelijk van de behandelduur en een stabiele instelling kunt u ook zelf meten en zelf doseren.

Elke eerste maandag van de maand is er een informatieavond voor mensen die kort geleden gestart zijn met een antistollingsbehandeling. Tijdens deze avond wordt er algemene voorlichting gegeven over trombose en antistolling. Deze bijeenkomsten worden in het ziekenhuis gehouden van 19.00 tot 20.00 uur. Heeft u interesse? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via (0344) 67 38 00.


Nuttige links