De Trombosedienst van Ziekenhuis Rivierenland begeleidt patiënten die antistollingsmiddelen in tabletvorm (Fenprocoumon of Acenocoumarol) gebruiken. Dit zijn geneesmiddelen die de stollingstijd van het bloed beïnvloeden. De trombosedienst neemt bloed af en bepaalt de stollingstijd (INR). Aan de hand hiervan krijgt u een doseeradvies. Afhankelijk van de behandelduur en een stabiele instelling kunt u ook zelf meten en zelf doseren.

Elke eerste maandag van de maand is er een informatieavond voor mensen die kort geleden gestart zijn met een antistollingsbehandeling. Tijdens deze avond wordt er algemene voorlichting gegeven over trombose en antistolling. Deze bijeenkomsten worden in het ziekenhuis gehouden van 19.00 tot 20.00 uur. Heeft u interesse? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via (0344) 67 38 00.


Nuttige links