De Trombosedienst van Ziekenhuis Rivierenland begeleidt patiënten die antistollingsmiddelen in tabletvorm (Fenprocoumon of Acenocoumarol) gebruiken. Dit zijn geneesmiddelen die de stollingstijd van het bloed beïnvloeden. De trombosedienst neemt bloed af en bepaalt de stollingstijd (INR). Aan de hand hiervan krijgt u een doseeradvies. Afhankelijk van de behandelduur en een stabiele instelling kunt u ook zelf meten en doseren.

Inmiddels worden ook vaak andere antistollingsmiddelen gebruikt waarbij u niet via de Trombosedienst hoeft te zijn. Uw behandelend arts beslist samen met u of u hier eventueel voor in aanmerking komt.

Meer informatie