Op de afdeling Geboortezorg bieden wij ondersteuning en zorg bij problemen die kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed. Bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, vroegtijdig gebroken vliezen, vaginaal bloedverlies of het minder voelen bewegen van uw kindje. Onze afdeling bestaat uit acht kraamsuites en twee tweepersoons kamers waar u terecht kunt. Het kan zijn dat u door uw huisarts of verloskundige doorverwezen wordt naar onze afdeling.

Er zijn veel behandelingen mogelijk op onze afdeling Geboortezorg. Dit is per situatie en per patiënt verschillend. Wij maken onderscheid tussen de volgende fasen:

Zwangerschap

U kunt bij ons terecht voor extra controle na verwijzing door uw huisarts of verloskundige. Zo nodig kunt u opgenomen worden ter observatie met of zonder bedrust. Het starten van eventuele medicatie behoort tot de mogelijkheden. Tijdens de opname wordt de conditie van de ongeboren baby bewaakt.

Bevalling

U kunt poliklinisch komen bevallen met uw eigen verloskundige en kraamverzorgende. na de bevalling gaat u en uw kindje weer naar huis en krijgt u nog zorg van uw kraamverzorgende thuis, ook 's avonds en 's nachts. Indien u een medische indicatie heeft, kunt u bij ons bevallen met bewaking van de conditie van moeder en ongeboren kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind in het vruchtwater gepoept heeft (meconiumhoudend vruchtwater) of wanneer de bevalling niet loopt zoals verwacht. Bijvoorbeeld bij het niet vorderen van de ontsluiting of uitdrijving. Ook kunt u bij ons terecht voor pijnstilling tijdens de bevalling.

Meer weten over bevallen in Ziekenhuis Rivierenland? Lees hier meer.

Kraambed

Na de bevalling blijft u samen met uw kindje op dezelfde kamer. Als u en uw kindje geen medische zorg meer nodig hebben, gaat u met ontslag (dit kan ook in de avond zijn). Wij bieden gezinsgerichte zorg, waarbij wij er alles aan doen om moeder, partner en kind op één kamer te laten verblijven. 

Kosten bij een verblijf in het Vrouw en Kind Centrum wanneer uw baby wordt opgenomen binnen de kraamtijd.

Als uw baby binnen de kraamperiode (eerste 8 dagen) wordt opgenomen op de Verpleegafdeling Kind & Jeugd, dan stimuleren wij ouder(s)/ verzorger(s) bij hun baby te blijven om het hechtingsproces tussen u en uw baby zo veel mogelijk te bevorderen. Indien u zorg nodig heeft van een gynaecoloog, wordt u naast uw baby opgenomen als patiënt op de afdeling.

Als u geen zorg van een gynaecoloog meer nodig heeft, dan wordt u tijdens uw kraamperiode opgenomen als gezonde moeder. U wordt door dezelfde verpleegkundige als uw kind verzorgd. De eerstelijns verloskundige komt bij u langs voor de kraamvisite. Let op! Dit opnametype valt onder de basisverzekering, dat betekent dat er aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. Als uw eigen risico nog niet verbruikt is wordt dit aangesproken door uw zorgverzekeraar.

Om de beste zorg te voor u als kraamvrouw te kunnen garanderen is inroomen zonder opname gedurende uw kraambed niet mogelijk.


Voor welke onderzoeken komen patiënten op deze afdeling?

  • CTG (cardiotocografie): bewaking van de conditie van het ongeboren kind en registratie van de samentrekkingen van de baarmoeder;
  • Echoscopie: het in beeld brengen van het ongeboren kind door middel van geluidsgolven. Dit kan via de buik of vaginaal;
  • Bloedonderzoek: bloed afnemen bij de patiënt om waarden in het bloed te bepalen;
  • Inwendig onderzoek (speculum of vaginaal toucher): vaginaal onderzoek met behulp van een eendenbek (speculum) of met behulp van de vingers (vaginaal toucher);
  • Microbiologisch onderzoek: bloed afnemen bij het ongeboren kind tijdens een bevalling om bij twijfel de conditie nauwkeuriger te kunnen bepalen. 

Onze afdeling Verloskunde is 24 uur per dag, zeven dagen per week open als u onder controle bent bij de gynaecoloog. Zo niet, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, de huisartsenpost of uw verloskundige. 

U vindt onze afdeling Verloskunde op de vierde verdieping in bouwdeel A.

  • Balie afdeling Verloskunde (0344) 67 46 30
  • Dienstdoende klinisch verloskundige (0344) 67 49 19

Handige websites

 

Verhalen van patiënten

You feel like you are between your family, all people who work there are amazing.

Lees de ervaring van Ayham moustapha & Ramaz taha & little man Adam