Vervroegd ontslag met sondevoeding

Uw pasgeboren kind is op onze kinderafdeling opgenomen en krijgt sondevoeding. Uw kind is ziek en kan daarom tijdelijk niet alle voeding zelf drinken of uw kind moet nog leren drinken omdat het te vroeg geboren is Zolang uw kind te weinig melk uit de borst of fles drinkt, krijgt hij of zij de rest van de voeding via de sonde. Om goed te kunnen groeien is het belangrijk dat uw kind alle voorgeschreven voeding binnenkrijgt. Op deze pagina vindt u alle informatie rondom vervroegd ontslag sondevoeding (VOS)

Wat is sondevoeding?

Wij bedoelen met sondevoeding afgekolfde moedermelk of zuigelingenvoeding die gegeven wordt via een voedingssonde. Een voedingssonde is een dun en flexibel slangetje dat via de neus ingebracht wordt. Het loopt door de neus-keelholte via de slokdarm naar de maag. Het uiteinde van de sonde moet in de maag liggen. De sonde wordt altijd ingebracht door de kinderverpleegkundige. Na het inbrengen controleert zij of de sonde goed zit. Dat is belangrijk!

Hoe geef je sondevoeding?

Direct voor het geven van sondevoeding wordt gecontroleerd of de sonde nog goed zit. De sonde kan namelijk tussen de voedingen door van plaats veranderd zijn doordat uw kind er aan getrokken heeft (ondanks de pleisters)

 • Wanneer het uiteinde van de sonde niet in de maag ligt maar in de luchtweg kan er voeding in de longen terecht komen. Dat is gevaarlijk en kan ernstige gevolgen hebben.
 • Wanneer de sonde te hoog in de maag of in de slokdarm ligt wordt de kans op spugen groter.

Aan het einde van de voedingssonde zit een afsluitdopje. Dat afsluitdopje wordt verwijderd als er voeding wordt gegeven. Er wordt dan een spuit op de sonde aangesloten. De spuit wordt met lauwe afgekolfde moedermelk of klaargemaakte zuigelingenvoeding gevuld. Afhankelijk van de hoeveelheid voeding, vullen we de spuit één of meerder keren bij. De voeding loopt door middel van de zwaartekracht in het maagje van uw kind. Dit wordt ook wel ‘hevelen’ van sondevoeding genoemd.

 • Alle benodigdheden moeten bij de hand zijn. De voeding wordt verwarmd en klaargezet. De sonde wordt gecontroleerd op de juiste positie in de maag. Daarna wordt de spuit aangekoppeld en gevuld met de juiste hoeveelheid voeding.
 • Neem uw kind op schoot, ga in een comfortabele stoel zitten of in bed liggen. U kunt eventueel buidelen terwijl de sondevoeding inloopt. Als uw kind slaapt kan de voeding in de couveuse of wieg gegeven worden. De hoogte waarop de spuit wordt gehouden is belangrijk. De voeding moet niet te langzaam inlopen omdat de voedingspauze anders
  te kort wordt, maar ook niet te snel omdat er dan een grotere kans is op spugen.

De snelheid waarmee de sondevoeding inloopt

De snelheid wordt bepaald door de hoogte waarop u de spuit houdt ten opzichte van uw kind.

Hoog houden betekent dat de voeding snel inloopt.
Laag houden betekent dat de voeding langzaam inloopt.

 

 • Gebruikelijk is dat de voeding inloopt in dezelfde tijd waarin een baby een voeding zou drinken. (10-20 minuten).
 • Het risico op spugen is groter wanneer de voeding sneller inloopt (dus wanneer de spuit te hoog gehouden wordt).
 • Moet alleen een restje voeding gegeven worden (na het drinken van de borst of fles) dan kan deze kleine hoeveelheid in kortere tijd inlopen.

Na het inlopen van de voeding wordt de spuit afgekoppeld. Spuit door met wat lucht of water en sluit de sonde af met het afsluitdopje. U kunt uw kind nog even rechtop houden.

Voordelen van vervroegd ontslag

 • Belangrijkste reden: uw gezin wordt zo snel mogelijk herenigd!
 • Een lange ziekenhuisopname is voor u, voor uw kind en voor andere gezinsleden een zware belasting. Allerlei zaken spelen daarin mee. Zo werkt een lang verblijf in het ziekenhuis belemmerend op de ontwikkeling van uw kind en het opbouwen van een relatie met uw kind. U bent afhankelijk van het ziekenhuis met zijn regels en van de vele verschillende medewerkers met wie u en uw kind te maken krijgen. Mogelijk heeft u ook de zorg voor andere kinderen in het gezin. Het geregel rondom de dagelijkse bezoeken aan het ziekenhuis wordt door de meeste ouders als een zeer intensief en drukke periode ervaren.
 • Wanneer uw kind eerder naar huis kan, hoeft u minder te reizen en zal er sneller een normale situatie ontstaan voor u, uw kind en uw gezin.
 • U leert uw kindje goed kennen in kunt beter inspelen op voedingssignalen waardoor drinken geleerd wordt vanuit een positieve ervaring.
 • Thuis heeft borstvoeding meer kans van slagen. Borstvoeding geven aan een te vroeg geboren kind verloopt anders dan borstvoeding geven aan een op tijd geboren kind. Omdat u en uw kind thuis steeds bij elkaar zijn, kunt u optimaal gebruik maken van een “wakker moment” van uw kind om te oefenen met het aanleggen en het leren drinken aan de borst.
 • Uw kind heeft minder kans op het krijgen van ziekenhuisinfecties als hij/zij thuis is.

Nadelen van vervroegd ontslag

 • Het dag en nacht geven van sondevoeding thuis is naast de gewone verzorging van een pasgeborene intensief en kost tijd en energie.
 • Hoewel ontslag iets is om naar uit te kijken, kan er bij u ook twijfel zijn of u er zelf wel klaar voor bent om de zorg volledig over te nemen. Ineens ben u zélf verantwoordelijk, ook voor het geven van sondevoeding. Sommige ouders zullen dat als spannend ervaren en erg moeten wennen.

Thuis sondevoeding geven

1. Instructie sondevoeding geven
2. Controle van de voedingssonde
3. De sondevoeding in laten lopen
4. Hoe vaak moet de sonde verwisseld worden?
5. Mogelijke problemen
6. Pleister verschonen

Contact

Heeft u vragen over uw kind of over de voeding kunt u contact opnemen met de kinderafdeling. De verpleegkundigen kunnen uw vragen beantwoorden en zo nodig overleggen met de dienstdoende kinderarts. Ook kan er dan een extra bel afspraak gemaakt worden mocht daar behoefte aan zijn. Mochten er problemen zijn met de sonde, dan neemt u contact op met de Kinderthuiszorg.

 • Kinderafdeling Ziekenhuis Rivierenland: 0344-674671
 • Polikliniek Kindergeneeskunde Ziekenhuis Rivierenland: 0344-674046