Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor. Ze worden veroorzaakt door bacteriën of virussen die de patiënt zelf bij zich draagt of die door patiënten, bezoekers of personeel worden overgedragen. Deze kunnen ons onder speciale omstandigheden ziek maken. Vooral mensen met een lage weerstand zijn vatbaar voor infecties zoals luchtweginfecties, urineweginfecties of wondinfecties.

De afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie (ZHIP) en specifiek de deskundige infectiepreventie (DI) richt zich op het voorkómen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers. De deskundige infectiepreventie houdt zich bezig met de preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties. Ook geeft de deskundige gevraagd en ongevraagd advies over hygiëne en infectiepreventie aan de afdelingen en specialismen in het ziekenhuis.

Doel

De afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie heeft een duidelijk doel: infectiepreventie voor patiënten en medewerkers. Het voorkomen van infecties in een ziekenhuis is een belangrijke taak. Patiënten die ziek zijn mogen niet nóg zieker worden doordat ze een infectie oplopen. Het opstellen van richtlijnen ter voorkoming van infecties, registreren van infecties, adviseren op het gebied van isolatie en het creëren van bewustzijn over persoonlijke hygiëne (onder andere handhygiëne) en hygiënisch handelen bij alle medewerkers is een belangrijke taak van de afdeling.

Werkzaamheden

  • Signaleert situaties die infecties in de hand werken;
  • Zoekt naar maatregelen en methoden om infecties te voorkomen;
  • Helpt deze maatregelen vast te leggen in richtlijnen/documenten;
  • Helpt bij invoering van voorschriften en de werkbaarheid ervan;
  • Adviseert en controleert de naleving van voorschriften;
  • Geeft voorlichting over hygiëne en infectiepreventie;
  • Voert overleg met arts-microbioloog en collega's;
  • Heeft contact met bedrijfsarts, die belast is met het voorkomen dat medewerkers infecties oplopen door hun werkzaamheden;
  • Doet aan infectieregistratie;
  • Zorgt voor terugkoppeling van deze cijfers naar de specialisten/unitmanagers.

Contact

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie via het contactformulier of door te bellen naar (0344) 67 49 11 (centraal nummer).