Ziekenhuisinfecties komen in alle ziekenhuizen voor. Ze worden veroorzaakt door bacteriën of virussen die de patiënt zelf bij zich draagt of die door patiënten, bezoekers of personeel worden overgedragen. Vooral mensen met een lage weerstand zijn vatbaar voor infecties zoals luchtweginfecties, urineweginfecties of wondinfecties. De afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie richt zich op het voorkómen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers.

Door wie wordt u geholpen?

  • Arts-microbioloog
  • Deskundige infectiepreventie

Samenwerkingen

De afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie houdt zich bezig met de preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties in heel het ziekenhuis. Hiermee werkt de afdeling samen met bijna alle specialismes. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd advies over hygiëne en infectiepreventie aan de afdelingen en specialismen in het ziekenhuis.