Zorg bij kanker

We zijn er voor u op ingrijpende momenten

Wanneer het vermoeden bestaat dat u kanker heeft, is het prettig zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. In Ziekenhuis Rivierenland kunt u terecht voor een groot aantal oncologische onderzoeken en behandelingen. Gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen zorgen er samen voor dat u snel duidelijkheid hebt en vervolgens de beste behandeling krijgt. Bij de diagnose en de behandeling maken wij gebruik van de nieuwste richtlijnen op het gebied van kankerzorg. We bieden u zorg dicht bij huis met een behandelteam dat u persoonlijk begeleidt tijdens uw ziekte.
 

U kunt terecht in Ziekenhuis Rivierenland voor de behandeling van

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor andere vormen van kanker werken we samen met andere ziekenhuizen in Oncomid, het samenwerkingsverband in Midden-Nederland op het gebied van oncologie. Dat doen we samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU),  het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht, Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Beatrixziekenhuis (Rivas) in Gorinchem. Als het nodig is raadplegen we expertteams. Lees meer over deze samenwerking.

Wie zorgen er voor u?

Als u kanker heeft, komt u in aanraking met allerlei afdelingen, medisch specialisten en andere zorgverleners. Op de polikliniek werkt een team van medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en polikliniekassistenten om u zo goed mogelijke zorg te bieden. Op de verpleegafdeling krijgt u te maken met oncologieverpleegkundigen en arts-assistenten. Daarnaast zijn er ondersteunende zorgverleners zoals diëtisten, fysiotherapeuten en maatschappelijke werkers.

Veel behandelingen vinden plaats op de Oncologische dagbehandeling.

Vanuit alle invalshoeken

Een keer per week vindt er een oncologiebespreking plaats. Tijdens deze bespreking worden de behandeladviezen van alle nieuwe mensen met kanker besproken. Ook bespreken de aanwezigen alle mensen die aan kanker worden of zijn geopereerd, en mensen waarbij veranderingen zijn opgetreden in het verloop van de ziekte. Bij de oncologiebespreking zijn alle specialisten aanwezig die bij het stellen van de diagnose en de behandeling betrokken zijn, ook uit andere ziekenhuizen. Omdat bij de bespreking ook de medisch specialisten aanwezig zijn die u kennen, wordt bij het bepalen van het advies rekening gehouden met uw persoonlijke situatie. Het advies dat u krijgt, wordt schriftelijk vastgelegd in uw medisch dossier. De huisarts wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Uw huisarts op de hoogte

Uw huisarts wordt regelmatig schriftelijk of mondeling op de hoogte gebracht over het verloop van uw behandeling. Veel mensen met kanker vinden het prettig om zelf ook contact met hun huisarts te hebben voor overleg.

Samen beslissen

In Ziekenhuis Rivierenland vinden we het belangrijk dat u de behandeling krijgt die het beste bij u past. U beslist hier samen met uw medisch en/of verpleegkundig specialist over. De (verpleegkundig) specialist informeert u over de voor- en nadelen van alle behandelmogelijkheden. U bespreekt samen wat dit betekent voor uw situatie en wat uw persoonlijke voorkeuren zijn. Uw wensen en situatie zijn dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing. Samen beslissen heet ook wel gedeelde besluitvorming of ‘shared decision making’. Lees meer over samen beslissen.

Patiënten Informatiedossier

Als u onder behandeling bent voor kanker, ontvangt u een persoonlijke map met informatie. U kunt de inhoud ook online bekijken. Lees het Patiënten Informatiedossier.


Meer informatie

Op internet is veel informatie over kanker te vinden. Hieronder staan een aantal websites die u verder kunnen helpen.

 • www.kanker.nl Informatie over alle vormen van kanker, ervaringen van anderen, hulp en ondersteuning
 • www.thht.nl Het Toon Hermans Huis Tiel is een inloophuis voor wie geraakt wordt door kanker
 • https://coachconnectbijkanker.nl/ Coach Connect bij kanker, helpt u bij het terugkrijgen bij grip op het leven
 • www.voedingenkankerinfo.nl Informatie over voeding bij kanker
 • www.verwijsgidskanker.nl Verwijsgids integraal kankercentrum Nederland
 • www.ipso.nl  Instellingen PsychoSociale Oncologie
 • www.hdi.nl Helen Dowling Instituut, psychologische zorg bij kanker
 • www.kwf.nl De website van KWF Kankerbestrijding
 • Praten over de laatste levensfase | NFK  NFK heeft in september 2018 aan patiënten met kanker die niet meer beter worden gevraagd hoe zij aankijken tegen praten over het levenseinde.
 • Gesprekswijzer De Gesprekswijzer is een boekje van Amsterdam UMC, ontwikkeld samen met Pharos en NFK, dat je helpt om na te denken over welke behandeling je wel of niet wilt.
 • Woordenlijst In Oncomid-verband is een lijst opgesteld van begrippen en termen die met kanker en de behandeling te maken hebben. In deze woordenlijst vindt u uitleg in begrijpelijke taal.
 • www.kankerindefamilie.nl Veel mensen met een erfelijke mutatie weten niet dat zij een verhoogd risico hebben op kanker. Dit betekent dat zij niet weten welke stappen zij kunnen zetten om hun gezondheid te beschermen. Stichting Erfelijke Kanker Nederland biedt steun, informatie en belangenbehartiging aan families met erfelijke of familiaire aanleg voor kanker

Wat is kanker?

Ons hele lichaam is opgebouwd uit cellen. Deze lichaamscellen vernieuwen zich continu. Bij het ontstaan van kanker gaat er iets mis. De lichaamscellen vermeerderen zich dan abnormaal en ongecontroleerd. Kanker kan ontstaan in veel verschillende soorten lichaamscellen. Sommige kankercellen groeien en verspreiden zich sneller dan andere. Ook zijn er kankersoorten die makkelijker te behandelen zijn dan andere. Zie voor meer informatie: www.kanker.nl.

Een luisterend oor of een goed gesprek met een buddy over kanker. Klik hier voor meer informatie.