Voorlichtingsavond Nederlandse Obesitas Kliniek

Appeltje

De Nederlandse Obesitas Kliniek organiseert meerdere keren per jaar een voorlichtingsavond over morbide obesitas (ernstig overgewicht). Centraal staat de multidisciplinaire aanpak, ondersteund door een operatieve ingreep. De bijeenkomst is gratis en bedoeld voor mensen met obesitas, hun naasten en andere belangstellenden.

Deze informatie-avond vindt plaats op dinsdag 12 maart van 19.30 - 21.00 uur. Het is een online bijeenkomst.

Wat kunt u verwachten van deze voorlichting?

  • Criteria om voor behandeling in aanmerking te komen
  • Multidisciplinaire behandeling; wat betekent dit?
  • Traject voor de operatie, operatie, traject na de operatie
  • Operatietechnieken
  • Vergoeding & kosten

Meld je aan via de webpagina van de Nederlandse Obesitas Kliniek (https://www.obesitaskliniek.nl/agenda/voorlichting-arnhem-2/2024-01-09/#aanmelden)