Schade aan of verlies van uw eigendommen

Tijdens een bezoek aan of verblijf in het ziekenhuis kan schade ontstaan aan uw persoonlijke eigendommen of kunnen dingen zoekraken. Dit zijn altijd vervelende zaken die we zoveel mogelijk willen voorkomen. Wij adviseren onze patiënten en bezoekers daarom om zo min mogelijk geld, sieraden en andere waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis, zie ook onze huisregels. Ziekenhuis Rivierenland is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen. In sommige gevallen bieden we een vergoeding voor de geleden materiële schade.

Wat is materiële schade?
Materiële schade is schade die ontstaat aan eigendommen van patiënten of bezoekers van Ziekenhuis Rivierenland. Het gaat om eigendommen die een patiënt in het ziekenhuis nodig heeft voor het persoonlijk functioneren, of aan eigendommen die noodzakelijk zijn voor opname en/of ziekenhuisbezoek. Of en welke eigendommen noodzakelijk zijn voor het persoonlijk functioneren, is afhankelijk van de situatie. 
 

Indienen verzoek tot vergoeding
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. In sommige gevallen heeft u recht op een vergoeding. U kunt dan een verzoek tot vergoeding indienen bij Ziekenhuis Rivierenland. Dit kunt u doen door het formulier Melding Materiële Schade in te vullen. Het ingevulde formulier stuurt u per e-mail naar: schade@zrt.nl. U kunt het formulier ook inleveren bij de receptie van het ziekenhuis.

Wij vragen u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs en de eventuele rekeningen mee te sturen.
 

Procedure
Uw verzoek tot vergoeding wordt beoordeeld de schadebehandelaar van het ziekenhuis. De schadebehandelaar onderzoekt en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding en bepaalt de hoogte ervan. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van uw formulier bericht over de uitkomst van het onderzoek door de schadebehandelaar en over de hoogte van de eventuele vergoeding.
 

Vragen?
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: schade@zrt.nl