Omgaan met pijn

We willen u goed informeren over het belang van het goed behandelen van pijn. Pijn is een vervelend onderdeel van vele ziektes en operaties. Goede pijnstilling is daarom erg belangrijk, want:
  • Het draagt bij aan een vlotter herstel
  • Onvoldoende pijnstilling kan effectief hoesten belemmeren, uw slaap verstoren en daarmee uw herstel vertragen
  • Te veel medicatie geeft kans op bijwerkingen. Het is dus belangrijk dat u precies genoeg pijnstilling krijgt

Pijn is echter voor ieder mens verschillend. Daarom dient een goede pijnbestrijding op maat plaats te vinden. Op de verpleegafdelingen en poliklinieken in Ziekenhuis Rivierenland wordt pijn geregistreerd aan de hand van een pijnscore. De pijnscore geeft verpleegkundigen en artsen een beter inzicht in de mate waarin u pijn heeft. Op basis van uw pijn kunnen zij de pijnbestrijding zo goed mogelijk afstemmen op uw behoefte.

Pijnscore

Een belangrijke voorwaarde om pijn goed te behandelen is dat u betrokken bent. De verpleegkundige vraagt u een aantal keer per dag hoeveel pijn u heeft. Zo krijgt zij een duidelijk beeld hoe uw pijn verloopt. Ook wordt er zo duidelijk of de pijnverminderde maatregelen voldoende helpen. Het kan zijn dat u op meerdere plaatsen pijn heeft. Bijvoorbeeld pijn door een operatie of behandeling, of pijn door verkeerd of langdurig in bed liggen. Het is de bedoeling dat u de pijn die u als ergste ervaart, uitdrukt in een cijfer of plaatje, de pijnscore. Nul (0) wil zeggen dat u geen pijn heeft en tien (10) betekent de ergste pijn die u zich kunt voorstellen.

Een pijnscore van 3 en lager is acceptabele, houdbare pijn. Wanneer u extra pijnmedicatie heeft gekregen vraagt de verpleegkundige - na de inwerktijd van het medicijn,- nogmaals naar de pijnscore, om te zien wat het effect is. Goede pijnbehandeling heeft een positief effect op uw herstel en hoe u zich voelt. Daarnaast kan een goede pijnbehandeling zoveel mogelijk voorkomen dat u last heeft bij doorademen, hoesten, bewegen, slapen, eten en andere dagelijkse activiteiten.